Tham khảo mẫu CV Hành chính - Văn phòng từ người dùng tạo trên 123Job

Mẫu CV NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG

Mẫu CV NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: Nhân viên PG,Nhân viên thu ngân,Nhân viên thu ngân, nhân viên phục vụ, nhân viên pha chế.,Nhân viên Tư vấn,Nhân viên chăm sóc khách hàng - Quản lý chi nhánh

Mẫu CV TRÌNH DƯỢC VIÊN

Mẫu CV TRÌNH DƯỢC VIÊN

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: Thu ngân,Nhân viên bán hàng

Mẫu CV Audit intern

Mẫu CV Audit intern

Kỹ Năng: Microsoft Office,Logical thinking and creative,Public Speaking,English

Kinh Nghiệm: Teaching Assistant,Fanpage Admin

Mẫu CV Nhân Viên Kinh Doanh

Mẫu CV Nhân Viên Kinh Doanh

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Tiếng Anh,Làm việc nhóm-Tương tác,Kỹ năng giao tiếp và cộng tác

Kinh Nghiệm: NHÂN VIÊN THU NGÂN,NHÂN VIÊN VẼ KỸ THUẬT SƠ BỘ,NHÂN VIÊN THỰC TẬP,NHÂN VIÊN THỰC TẬP KHO BÃI,NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI,NHÂN VIÊN THỰC TẬP

Mẫu CV Event Planning marketing

Mẫu CV Event Planning marketing

Kỹ Năng: Office,Public Speaking,Logical thinking and creative,English Skills

Kinh Nghiệm: Repceitionist,Ticket inspector,Cashier/ Barista

Mẫu CV Nhân viên Marketing

Mẫu CV Nhân viên Marketing

Kỹ Năng: Tin học văn phòng ( World, Excel, Photoshop, Ilustrator, Powerpoint),Tiếng Anh,Đàm phán, thương lượng,Marketing ( Content, Blog, SEO)

Kinh Nghiệm: Nhân viên Marketing,Nhân viên Marketing,Nhân viên Marketing,Nhân viên Marketing