Tổng hợp 99+ mẫu CV thiết kế đẹp, chuyên nghiệp nhất

Mẫu CV Nhân viên IT

Mẫu CV nhân viên it

Kỹ Năng: Làm việc nhóm , Giao tiếp , Chịu được áp lực cao , Làm việc độc lập trong công việc

Kinh Nghiệm: Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên giao hàng

Mẫu CV Lập trình viên

Mẫu CV lập trình viên

Kỹ Năng: Tin học văn phòng , Tiếng Anh , Làm việc nhóm , Khả năng tự nghiên cứu , Khả năng thuyết trình

Kinh Nghiệm: , ,

Mẫu CV Electronic engineer

Mẫu CV electronic engineer

Kỹ Năng: Electronic , Software , Soft skills , Knowledge about

Kinh Nghiệm: Robert Bosch Engineering and Business Solution

Mẫu CV SOFTWARE ENGINEER

Mẫu CV software engineer

Kỹ Năng: Ngôn ngữ C# , Ngôn ngữ HTML/CSS , Ngôn ngữ Javascript , Lập trình Back-end (NodeJS) , Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: Developer, Developer

Mẫu CV Commercial Trainee

Mẫu CV commercial trainee

Kinh Nghiệm: Product Development Internship, Teaching Assistant, Credit Risk Management Internship (CLOS Project)

Mẫu CV Page: Học Tiếng Anh Online

Mẫu CV học tiếng anh online

Kỹ Năng: Language , Computer

Kinh Nghiệm: Page: Học Tiếng Anh Online, Culture and Art Joeun Academy ( Korea), English Center Lesh- (234 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi), Programme between ULIS-VNU – Joeun &Culture Academy,

Mẫu CV Marketing/account/planning

Mẫu CV marketing/account/planning

Kỹ Năng: Tiếng Anh , Tin học , Photoshop , Video Editor , Sales , Marketing

Kinh Nghiệm: Lập trình viên/leader mobile, sales/marketing/dev/hr

Mẫu CV Developer tại Quochung1st.com

Mẫu CV developer

Kỹ Năng: Ngôn ngữ PHP , Tin học văn phòng , Ngôn ngữ HTML, CSS , JS , Ngôn ngữ JAVA , Tiếng Anh , TeamWork , C++ , SQL Server , Photoshop , ReactJS , React Native , Angular

Kinh Nghiệm: Admin, Sinh viên, Thực tập sinh

Mẫu CV Sinh viên Khoa Công nghệ Thông Tin

Mẫu CV sinh viên khoa công nghệ thông tin

Kỹ Năng: PHP, JAVA, C++, Android , Tin học văn phòng , tiếng anh , Kỹ năng giao tiếp, quản trò , Photoshop , Designer UI/UX - graphic , Angular

Kinh Nghiệm: Nhân viên IT, Nhân viên IT

Mẫu CV Nhân viên IT

Mẫu CV nhân viên it

Kỹ Năng: Tin Học văn Phòng , Làm việc nhóm , Java , PHP , Kỹ Năng giao tiếp, Quản trò , Photoshop

Kinh Nghiệm: Nhân viên IT

Mẫu CV Senior .Net Developer

Mẫu CV senior .net developer

Kỹ Năng: Key skills

Kinh Nghiệm: Senior .Net Developer, Senior .Net Developer, .Net Developer

Mẫu CV operations Manager/ Business Development Manager

Mẫu CV operations manager/ business development manager

Kỹ Năng: Communication , Leadership , Teamwork , Negotiation , Problem solving , Presentation , Planning & Organization , Working under pressure , Microsoft Office

Kinh Nghiệm: Director of Business Development, Operations Manager, Sales  and Commercial Dept., Country Representative of Bourbon Offshore, Ship operator/ Logistics coordinator

Mẫu CV interns

Mẫu CV interns

Kỹ Năng: HTML, CSS, JS , PHP , MySQL , Laravel , Tiếng anh , Office

Kinh Nghiệm: Xây dựng website bán báo, Dự án website bán điện thoại di động, Xây dựng website quản lý trang tin tức IOT - phòng lab IOT

Mẫu CV Business Development Intern

Mẫu CV business development intern

Kỹ Năng: Microsoft Office , English , Presentation Skills , Public Speaking

Kinh Nghiệm: Business Development Intern, Collaborator

Mẫu CV Industrial Engineering Intern

Mẫu CV industrial engineering intern

Kỹ Năng: Communication skills , English skills , Soft-skills , Training skills

Kinh Nghiệm: Industrial Engineering Intern, TEACHING ASSISTANT FOR PRIMARY CLASSES, Saleperson

Mẫu CV Fresher Business Analyst

Mẫu CV fresher business analyst

Kỹ Năng: Communication skills , English (B2) , Computer skills , HTML, CSS, SQL, Android , UML, Java, XML, PHP, C, JavaScript

Kinh Nghiệm: Internship at GMO-Z.com RUNSYSTEM, https://github.com/lgkidz/Tula, http://mayta.vn/

Mẫu CV Internship at Development department

Mẫu CV internship at development department

Kỹ Năng: Good at office computer skills , Team-working skills , Ability to work under pressure , Verbal communication skills

Kinh Nghiệm: Internship at Development department

Mẫu CV Android Developer

Mẫu CV android developer

Kỹ Năng: Java , OOP , Git , English , Teamwork

Kinh Nghiệm: Android developer, Interns

Mẫu CV System Administrator(Linux, Window)

Mẫu CV system administrator(linux, window)

Kỹ Năng: Specialized , OS System , Devops , Language

Kinh Nghiệm: System Administrator, IT Support

Mẫu CV Staff part development

Mẫu CV staff part development

Kinh Nghiệm: Senior Technician - Modul Technology Part

Mẫu CV Nails Staff

Mẫu CV nails staff

Kinh Nghiệm: Nails Staff, Transport coordinator Officer, Business development Officer

Xem thêm mẫu CV đẹp: