Bạn chỉ cần dành ra 5 phút để tham khảo các CV mẫu theo từng nhóm ngành dưới đây, bạn sẽ biết cách làm thế nào để có một CV đúng, chuẩn và phù hợp với từng vị trí công việc cụ thể.

Download CV file word cho Nhân viên IT

Download CV file word cho Nhân viên Marketing

Download CV file word cho Tổ chức sự kiện/PR

Download CV file word cho Nhân viên tư vấn/Consultant

Download CV file word cho Giáo viên Tiếng Anh

Download CV file word cho Nhân viên SEO

Download CV file word cho Chuyên viên PR

Download CV file word cho Trợ lý giám đốc

Download CV file word cho Chuyên viên tuyển dụng

Download CV file word cho Chuyên viên nhân sự

Download CV file word cho Nhân viên kinh doanh

Download CV file word cho Giám sát kinh doanh

Download CV file word cho Chuyên viên phát triển kinh doanh

Download CV file word cho Quản trị mạng và quản trị hệ thống

Download CV file word cho System Admin - Quản trị hệ thống

Download CV file word cho IT Support/ Helpdesk

Download CV file word cho Frontend Developer

Download CV file word cho Tester (Nhân viên Kiểm thử)

Download CV file word cho Teller - Giao dịch viên

Download CV file word cho Relationship Manager/ Chuyên viên quan hệ khách hàng

Download CV file word cho Personal Finance Consultant /Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân

Download CV file word cho Kế toán/Kiểm toán

Download CV file word cho Forwarder - Nhân viên giao nhận

Download CV file word cho Nhân viên kho/Quản lý kho vận

Download CV file word cho Nhân viên điều phối vận tải

Download CV file word cho Nhân viên xuất nhập khẩu

Download CV file word cho Hướng dẫn viên du lịch

Download CV file word cho Quản lý nhà hàng

Download CV file word cho Nhân viên phục vụ

Download CV file word cho Bartender/Nhân viên pha chế

Download CV file word cho Buồng phòng

Download CV file word cho Quản lý khách sạn

Download CV file word cho Dịch vụ khách hàng

Download CV file word cho Biên/Phiên dịch viên

Download CV file word cho Kỹ sư cơ khí

Download CV file word cho Kĩ sư môi trường

Download CV file word cho Giám sát/Quản lý chất lượng/QA/QC

Download CV file word cho Nhân viên tư vấn môi trường

Download CV file word cho Luật sư/nhân viên pháp lý/Cố vấn luật

Download CV file word cho Quản lý dự án

Download CV file word cho Kĩ sư xây dựng/Giám sát thi công

Download CV file word cho Kiến trúc sư

Download CV file word cho Trình dược viên

Download CV file word cho Kỹ sư điện - cơ điện

Download CV file word cho Quản trị mạng

Download CV file word cho Biên tập viên

Download CV file word cho MC/Dẫn chương trình