Người tìm việc tại Toàn quốc

Mức lương

Tất cả

Giới tính

Tất cả

Thời gian

Tất cả

Hôm nay bạn có muốn tìm việc không?
Người tìm việc gần đây - Muốn tìm việc làm mới

Lương mong muốn: 15 triệu - 20 triệu

Địa điểm mong muốn: Hồ Chí Minh

Tôi cần tìm việc gấp vị trí , tôi đã có 1 khoảng thời gian kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đó. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Hồ Chí Minh. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Tôi tên là NGÔ VĂN ẤM. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: 10 triệu - 12 triệu

Địa điểm mong muốn: Bắc Ninh

Tôi cần tìm việc gấp vị trí Nhân Viên Phụ Bán Hàng, tôi đã có 1 khoảng thời gian kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đó. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Bắc Ninh. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Tôi tên là Nguyễn Thị Hường. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Bình Dương

Kính chào nhà tuyển dụng, tôi là Lê Thị Mai Linh đang mong muốn làm việc vị trí Nhân Viên Văn Phòng, tôi đã có kinh nghiệm làm việc. Tôi có tinh thần làm việc trách nhiệm cao. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Bình Dương. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: 15 triệu - 20 triệu

Địa điểm mong muốn: Hồ Chí Minh

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Nguyễn Như Quỳnh. Đang muốn tìm việc làm vị trí Nhân Viên Bán Hàng, tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Hồ Chí Minh và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Bình Dương

Tôi cần tìm việc gấp vị trí , tôi đã có 1 khoảng thời gian kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đó. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Bình Dương. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Tôi tên là Đỗ Thanh Nhàn. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: 15 triệu - 20 triệu

Địa điểm mong muốn: Hồ Chí Minh

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Nguyễn Hoàng Phước. Đang muốn tìm việc làm vị trí , tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Hồ Chí Minh và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm mong muốn: Long An

Tôi cần tìm việc gấp vị trí Nhân Viên Thủ Kho, tôi đã có 1 khoảng thời gian kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đó. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Long An. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Tôi tên là Châu Trần Thuấn. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Trương Ngọc Thanh. Đang muốn tìm việc làm vị trí Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa, tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Hà Nội và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Quảng Trị

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Trần Huy Thánh. Đang muốn tìm việc làm vị trí Phụ Bếp, tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Quảng Trị và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm mong muốn: Hồ Chí Minh

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Huỳnh Long Tú. Đang muốn tìm việc làm vị trí , tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Hồ Chí Minh và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Tôi cần tìm việc gấp vị trí , tôi đã có 1 khoảng thời gian kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đó. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Hà Nội. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Tôi tên là Vũ Thị Kim Cúc. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: 12 triệu - 15 triệu

Địa điểm mong muốn: Hồ Chí Minh

Kính chào nhà tuyển dụng, tôi là Ngoc Vinh Bui đang mong muốn làm việc vị trí , tôi đã có kinh nghiệm làm việc. Tôi có tinh thần làm việc trách nhiệm cao. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Hồ Chí Minh. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: 15 triệu - 20 triệu

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Thành Đào Đình. Đang muốn tìm việc làm vị trí Chuyên Viên Tín Dụng, tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Hà Nội và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Trần Thị Thuý Vân. Đang muốn tìm việc làm vị trí Nhân Viên Văn Phòng, tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Hà Nội và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: 3 triệu - 5 triệu

Địa điểm mong muốn: Hà Nam

Kính chào nhà tuyển dụng, tôi là Lưu thị hương đang mong muốn làm việc vị trí Công Nhân, tôi đã có kinh nghiệm làm việc. Tôi có tinh thần làm việc trách nhiệm cao. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Hà Nam. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Hồ Chí Minh

Kính chào nhà tuyển dụng, tôi là NGUYỄN HỒNG PHONG đang mong muốn làm việc vị trí , tôi đã có kinh nghiệm làm việc. Tôi có tinh thần làm việc trách nhiệm cao. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Hồ Chí Minh. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Kính chào nhà tuyển dụng, tôi là Trần Vĩnh Sơn đang mong muốn làm việc vị trí Nhân Viên Nhập, tôi đã có kinh nghiệm làm việc. Tôi có tinh thần làm việc trách nhiệm cao. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Hà Nội. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Hồ Chí Minh

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Nguyễn Đình Hoàng Tín. Đang muốn tìm việc làm vị trí , tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Hồ Chí Minh và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: 12 triệu - 15 triệu

Địa điểm mong muốn: Hải Phòng

Kính chào nhà tuyển dụng, tôi là Nguyễn Thị Hằng đang mong muốn làm việc vị trí , tôi đã có kinh nghiệm làm việc. Tôi có tinh thần làm việc trách nhiệm cao. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Hải Phòng. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm mong muốn: Hồ Chí Minh

Tôi cần tìm việc gấp vị trí Nhân Viên Chốt Đơn, tôi đã có 1 khoảng thời gian kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đó. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Hồ Chí Minh. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Tôi tên là Mạc Anh Tuấn. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Người tìm việc đang theo dõi

Xem thêm

Công ty review gần đây

Xem thêm