Người tìm việc tại Toàn quốc

Mức lương

Tất cả

Giới tính

Tất cả

Thời gian

Tất cả

Hôm nay bạn có muốn tìm việc không?
Người tìm việc gần đây - Muốn tìm việc làm mới

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Kính chào nhà tuyển dụng, tôi là Hoàng Đình Hùng đang mong muốn làm việc vị trí , tôi đã có kinh nghiệm làm việc. Tôi có tinh thần làm việc trách nhiệm cao. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Hà Nội. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: 12 triệu - 15 triệu

Địa điểm mong muốn: Thái Nguyên

Tôi cần tìm việc gấp vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật, tôi đã có 1 khoảng thời gian kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đó. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Thái Nguyên. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Tôi tên là Nguyễn Bảo Trung. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: 15 triệu - 20 triệu

Địa điểm mong muốn: Thái Bình

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Nguyễn Đức Vượng. Đang muốn tìm việc làm vị trí Nhân Viên Sản Xuất, tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Thái Bình và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Đà Nẵng

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Duong Van Cuong. Đang muốn tìm việc làm vị trí Nhân Viên Lái Xe, tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Đà Nẵng và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm mong muốn: Đà Nẵng

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là NGUYEN SANG. Đang muốn tìm việc làm vị trí Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp, tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Đà Nẵng và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Đà Nẵng

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Nguyễn Phan Nhật Anh. Đang muốn tìm việc làm vị trí , tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Đà Nẵng và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Kính chào nhà tuyển dụng, tôi là Hoàng Tiến Đức đang mong muốn làm việc vị trí Nhân Viên Marketing, tôi đã có kinh nghiệm làm việc. Tôi có tinh thần làm việc trách nhiệm cao. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Hà Nội. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Hồ Chí Minh

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Nguyễn Quỳnh Phương Nhi. Đang muốn tìm việc làm vị trí , tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Hồ Chí Minh và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là VU THI LINH. Đang muốn tìm việc làm vị trí Nhân Viên Văn Phòng, tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Hà Nội và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Bà Rịa Vũng Tàu

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Đinh Văn Thành Đạt. Đang muốn tìm việc làm vị trí Kỹ Sư Giám Sát, tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Bà Rịa Vũng Tàu và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: An Giang

Tôi cần tìm việc gấp vị trí Nhân Viên Văn Phòng, tôi đã có 1 khoảng thời gian kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đó. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại An Giang. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Tôi tên là Nguyễn Hoàng Trí. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Tường Duy Đức Anh. Đang muốn tìm việc làm vị trí , tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Hà Nội và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: 12 triệu - 15 triệu

Địa điểm mong muốn: Hồ Chí Minh

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Hàng Diễm Thuý. Đang muốn tìm việc làm vị trí Trợ Lý Văn Phòng, tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Hồ Chí Minh và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm mong muốn: Nghệ An

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là NGUYỄN TUẤN THẠCH. Đang muốn tìm việc làm vị trí , tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Nghệ An và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Hồ Chí Minh

Tôi cần tìm việc gấp vị trí Chuyên Viên Khách Hàng, tôi đã có 1 khoảng thời gian kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đó. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Hồ Chí Minh. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Tôi tên là DUNG NGUYỄN THỊ THÙY. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Trần Lan Thanh. Đang muốn tìm việc làm vị trí Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng, tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Hà Nội và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Kính chào nhà tuyển dụng, tôi là Nguyễn Văn Dương đang mong muốn làm việc vị trí , tôi đã có kinh nghiệm làm việc. Tôi có tinh thần làm việc trách nhiệm cao. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Hà Nội. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: Thỏa thuận

Địa điểm mong muốn: Hồ Chí Minh

Kính chào nhà tuyển dụng, tôi là Mai Hồng Xuân đang mong muốn làm việc vị trí , tôi đã có kinh nghiệm làm việc. Tôi có tinh thần làm việc trách nhiệm cao. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Hồ Chí Minh. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Lương mong muốn: 12 triệu - 15 triệu

Địa điểm mong muốn: Bình Dương

Xin chào nhà tuyển dụng. Tôi là Võ văn tài. Đang muốn tìm việc làm vị trí Nhân Viên Quản Lý Kho, tôi đã có 1 vài năm kinh nghiệm. Tôi mong muốn được làm việc tại địa chỉ Bình Dương và các khu vực xung quanh. Tôi có thể nhận làm việc ngay nếu được trúng tuyển. Rất mong nhận được lời đề nghị từ nhà tuyển dụng

Lương mong muốn: 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm mong muốn: Hồ Chí Minh

Tôi cần tìm việc gấp vị trí , tôi đã có 1 khoảng thời gian kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đó. Nếu có thể tôi muốn làm việc tại Hồ Chí Minh. Tôi có thể nhận làm việc ngay. Tôi tên là Đỗ Thị Thu Linh. Rất mong nhận được đề nghị làm việc. Tôi xin cảm ơn

Người tìm việc đang theo dõi

Xem thêm

Công ty review gần đây

Xem thêm