Bạn cần hỗ trợ tìm việc làm

Chỉ với vài thao tác đơn giản, 123job sẽ giúp bạn tìm việc nhanh nhất.

Lưu ý: Chỉ cần gửi hồ sơ 1 lần, 123job đã tiếp nhận và tìm kiếm việc làm cho bạn.

1. Thông tin cơ bản

2. Mong muốn công việc

Nêu ngắn gọn rõ ràng vị trí mong muốn, cách nhau bởi dấu phẩy

3. Về bản thân

Hãy nêu ngắn gọn các từ khóa kỹ năng của bạn đang có, phân cách nhau bởi dấu phẩy