Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần đầu tư và xây dựng tây hồ. Có 37 việc làm tuyển dụng nhanh
Chỉ Huy Trưởng Công Trình Giao Thông

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Giao Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Chủ trì thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị thi công: lập kế hoạch thi công, xây dựng định mức chi phí. Chủ trì thực hiện thi công các công trình theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, bao gồm cả hồ sơ ...
Thư Ký Công Trình

Thư Ký Công Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện công tác quản trị hành chánh, văn phòng trên công trường theo phân công của Giám đốc Khối / Chỉ huy trưởng: tổ chức họp, sắp xếp hệ thống giấy tờ, và thực hiện các công tác giao nhận tài liệu nội bộ, lưu trữ hồ sơ ...
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ NGUỒN VỐN

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ NGUỒN VỐN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Lập dự toán ngân sách, cân đối vốn và chuẩn bị nguồn vốn, hoạch định và thực hiện việc huy động các nguồn vốn. Triển khai và theo dõi sát các hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh, kiểm soát nguồn vốn theo kế hoạch tài ...
Nhân Viên ME ( Tuyển Gấp )

Nhân Viên ME ( Tuyển Gấp )

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Triển khai, lắp đặt nguồn điện, nước tạm thi công cho các Công trình - Tham gia giám sát, triển khai đội thi công điện, cấp thoát nước - Bóc tách khối lượng, dự trù vật tư, điện , nước thi công - Cảnh báo các điều cần lưu ...
Thủ Kho Công Trình

Thủ Kho Công Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Quản lý xuất, nhập kho: Quản lý xuất, nhập kho Báo cáo nhập, xuất, tồn hàng tuần, hàng tháng và kiểm kê kho thường kỳ cuối tháng. Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của BCH công trình, Trưởng phòng Cung ứng và Ban TGĐ.
Nhân Viên ME ( Tuyển Gấp )

Nhân Viên ME ( Tuyển Gấp )

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Triển khai, lắp đặt nguồn điện, nước tạm thi công cho các Công trình - Tham gia giám sát, triển khai đội thi công điện, cấp thoát nước - Bóc tách khối lượng, dự trù vật tư, điện , nước thi công - Cảnh báo các điều cần lưu ...
Kế toán trưởng ( Tuyển gấp)

Kế toán trưởng ( Tuyển gấp)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Tổ chức, quản lý và điều hành bộ máy kế toán của Công ty bao gồm: Hạch toán kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính … theo đúng quy định của VAS, thuế, luật kế toán hiện hành - Đảm bảo bộ máy kế toán của ...
Chỉ Huy Trưởng Công Trình Dân Dụng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Dân Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Chủ trì thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị thi công: lập kế hoạch thi công, xây dựng định mức chi phí. Chủ trì thực hiện thi công các công trình theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, bao gồm cả hồ sơ ...
Trưởng Phòng QLTC

Trưởng Phòng QLTC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Kiểm soát mọi hoạt động thi công của các khối thi công. - Quản lý, điều động hoạt động của các nhóm: Kiểm toán, Quyết toán, ME, Trắc đạc và ATLĐ. - Xây dựng và kiểm soát hệ thống quy định cho các khối thi công. - Thực hiện ...
Kỹ Sư Đảm Bảo Chất Lượng Cơ Điện - Tuyển Gấp

Kỹ Sư Đảm Bảo Chất Lượng Cơ Điện - Tuyển Gấp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Thực hiện Kiểm soát và đảm bảo chất lượng các công tác cơ điện. 1.1 Kiểm soát và đảm bảo chất lượng thông qua việc kiểm tra công tác xây lắp phù hợp với thiết kế, mẫu vật tư, tiêu chí kỹ thuật đã được phê duyệt, …. 1.2 ...
Chỉ Huy Trưởng Công Trình Dân Dụng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Dân Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Chủ trì thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị thi công: lập kế hoạch thi công, xây dựng định mức chi phí. Chủ trì thực hiện thi công các công trình theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, bao gồm cả hồ sơ ...
Kỹ Sư Đảm Bảo Chất Lượng Cơ Điện - Tuyển Gấp

Kỹ Sư Đảm Bảo Chất Lượng Cơ Điện - Tuyển Gấp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Thực hiện Kiểm soát và đảm bảo chất lượng các công tác cơ điện. 1.1 Kiểm soát và đảm bảo chất lượng thông qua việc kiểm tra công tác xây lắp phù hợp với thiết kế, mẫu vật tư, tiêu chí kỹ thuật đã được phê duyệt, …. 1.2 ...
Nhân Viên An Toàn Lao Động

Nhân Viên An Toàn Lao Động

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: bình dương
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Giám sát an toàn lao động & vệ sinh môi trường cho dự án. - Soạn thảo và triển khai các chương trình/ kế hoạch/ biểu mẫu an toàn lao động cho dự án. - Chủ trì các cuộc họp an toàn/ huấn luyện an toàn lao động trên công ...
KỸ SƯ ME ( TUYỂN GẤP)

KỸ SƯ ME ( TUYỂN GẤP)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Triển khai, lắp đặt nguồn điện, nước tạm thi công cho các Công trình - Tham gia giám sát, triển khai đội thi công điện, cấp thoát nước - Bóc tách khối lượng, dự trù vật tư, điện , nước thi công - Cảnh báo các điều cần lưu ...
CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Chủ trì thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị thi công: lập kế hoạch thi công, xây dựng định mức chi phí. Chủ trì thực hiện thi công các công trình theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, bao gồm cả hồ sơ ...