Mẹo: Nhập tên thành phố, quận huyện của bạn vào ô "địa điểm" để hiển thị việc làm tại đó.
Hiển thị 1 - 15 trên 95 việc
QS Manager / Trưởng Phòng QS

QS Manager / Trưởng Phòng QS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Định hướng sự phát triển và quy trình hoạt động của phòng dự toán phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển của công ty. Thiết lập, tổ chức, kiểm soát và quản lý toàn bộ hoạt động của phòng dự toán. Triển khai chính ...
Giám Đốc Kỹ Thuật

Giám Đốc Kỹ Thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Phối hợp với Phòng thiết kế trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật. - Phối hợp với Phòng thiết kế để tổ chức mời thầu, ký kết hợp đồng A-B - Tham mưu cho Ban TGĐ để thành lập nhân sự Ban quản lý dự án. - Quản lý, kiểm soát Hồ ...
Kỹ Sư QS

Kỹ Sư QS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Bóc tách kiểm tra khối lượng thi công chi tiết, lập hồ sơ phát sinh điều chỉnh. - Phân tích hiệu quả tài chính và tính kinh tế của dự án. - Áp định mức, đơn giá và lập dự toán công trình. - Chủ động phối hợp với các bộ phận ...
Giám Đốc Chất Lượng

Giám Đốc Chất Lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Xây dựng, triển khai và điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng Thiết lập hệ thống quản lý và kiểm tra hồ sơ cứng và hồ sơ mềm cho các phòng ban có liên quan Phối hợp với các phòng ban có liên quan để kiểm soát về chất lượng ...
Kỹ Sư Xây Dựng - Phòng Quản Lý Thi Công

Kỹ Sư Xây Dựng - Phòng Quản Lý Thi Công

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Kiểm soát hoạt động triển khai, quản lý thi công các công trường: Phối hợp cùng với chỉ huy trưởng công trình, Khối thi công lập và thông qua kế hoạch thi công công trình được giao nhiệm vụ kiểm soát. Kiểm tra, đánh ...
Thủ Kho Công Trình

Thủ Kho Công Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Quản lý xuất, nhập kho: Quản lý xuất, nhập kho Báo cáo nhập, xuất, tồn hàng tuần, hàng tháng và kiểm kê kho thường kỳ cuối tháng. Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của BCH công trình, Trưởng phòng Cung ứng và Ban TGĐ.
Chỉ Huy Trưởng Công Trình Dân Dụng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Dân Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Chủ trì thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị thi công: lập kế hoạch thi công, xây dựng định mức chi phí. Chủ trì thực hiện thi công các công trình theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, bao gồm cả hồ sơ ...
Kỹ Sư Hiện Trường Dân Dụng

Kỹ Sư Hiện Trường Dân Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Bình Dương
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1/ Hiện trường: Triển khai chi tiết công việc thi công trên công trường. Quản lý nghiệm th Nghiệm thu nội bộ Nghiệm thu A - B 2/ Công việc khác: Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng (nếu có) ...
Nhân Viên Cung Ứng Thầu Phụ

Nhân Viên Cung Ứng Thầu Phụ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Tiếp nhận yêu cầu sử dụng thầu phụ, thiết bị từ ban CHCT thông qua Trưởng bộ phận. 2. Xác định lập kế hoạch tìm kiếm, đánh giá đơn vị thầu phụ hoặc cung ứng thiết bị. 3. Tìm kiếm, phân tích năng lực của các đơn vị thi ...
Thủ Kho Công Trình

Thủ Kho Công Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Quản lý xuất, nhập kho: Quản lý xuất, nhập kho Báo cáo nhập, xuất, tồn hàng tuần, hàng tháng và kiểm kê kho thường kỳ cuối tháng. Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của BCH công trình, Trưởng phòng Cung ứng và Ban TGĐ.
Kỹ Sư Xây Dựng - Phòng Quản Lý Thi Công

Kỹ Sư Xây Dựng - Phòng Quản Lý Thi Công

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Kiểm soát hoạt động triển khai, quản lý thi công các công trường: Phối hợp cùng với chỉ huy trưởng công trình, Khối thi công lập và thông qua kế hoạch thi công công trình được giao nhiệm vụ kiểm soát. Kiểm tra, đánh ...
Kỹ Sư Xây Dựng - Phòng Quản Lý Thi Công

Kỹ Sư Xây Dựng - Phòng Quản Lý Thi Công

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Kiểm soát hoạt động triển khai, quản lý thi công các công trường: Phối hợp cùng với chỉ huy trưởng công trình, Khối thi công lập và thông qua kế hoạch thi công công trình được giao nhiệm vụ kiểm soát. Kiểm tra, đánh ...
Nhân Viên Cung Ứng Vật Tư Xây Dựng

Nhân Viên Cung Ứng Vật Tư Xây Dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: 73 Cộng Hòa, Phường 4, Q.tân Bình, Hcm - (Hồ Chí Minh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Mô tả công việc: 1. Cung ứng vật tư, thiết bị : Lập báo cáo và kế hoạch công việc hàng tuần. Thu thập thông tin về xu hướng giá cả, chất lượng, mức độ khan hiếm hoặc dư thừa cùng với mẫu vật tư, thiết bị. Tìm ...
Trưởng Phòng QA-QC

Trưởng Phòng QA-QC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo về quản lý hệ thống QLCL QA-QC xuyên suốt theo mảng xây dựng - Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động hệ thống QLCL QA-QC - Cập nhật thông tin, soạn thảo/ hoàn thiện các ...
Giám Đốc Kỹ Thuật

Giám Đốc Kỹ Thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Phối hợp với Phòng thiết kế đấu thầu trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật. - Phối hợp với Phòng thiết kế đấu thầu để tổ chức mời thầu, ký kết hợp đồng A-B - Tham mưu cho Ban TGĐ để thành lập nhân sự Ban quản lý dự án. - Quản ...
Nhận việc làm mới mỗi ngày

Việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ tại bất cứ đâu