Mẹo: Nhập tên thành phố, quận huyện của bạn vào ô "địa điểm" để hiển thị việc làm tại đó.
Hiển thị 1 - 15 trên 37 việc
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Xây dựng và quản lý phòng Tài chính Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quy trình làm việc của Phòng Tài chính trình Lãnh đạo phê duyệt Căn cứ theo nhu cầu thực tế hàng năm, xây dựng ngân sách và kế hoạch nhân ...
Kỹ Sư Hiện Trường Giao Thông

Kỹ Sư Hiện Trường Giao Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Bình Dương
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1/ Hiện trường: - Triển khai chi tiết công việc thi công trên công trường. - Quản lý nghiệm thu Nghiệm thu nội bộ Nghiệm thu A - B 2/ Công việc khác: Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng (nếu ...
Nhân Viên An Toàn Lao Động

Nhân Viên An Toàn Lao Động

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Bình Dương
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Giám sát an toàn lao động & vệ sinh môi trường cho dự án. - Soạn thảo và triển khai các chương trình/ kế hoạch/ biểu mẫu an toàn lao động cho dự án. - Chủ trì các cuộc họp an toàn/ huấn luyện an toàn lao động trên công ...
Nhân Viên Bóc Tách Dự Toán XD Công Trình

Nhân Viên Bóc Tách Dự Toán XD Công Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ TÂY HỒ
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Biết Bóc tách, lập dự toán xây dựng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. - Trao đổi với khách hàng về đơn hàng, đơn giá để lập dự toán - Ưu tiên biết Lập hồ sơ nghiệm thu, ...
Kỹ Sư Trắc Địa

Kỹ Sư Trắc Địa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ TÂY HỒ
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
• Hỗ trợ lập phương án và kế hoạch khảo sát cho dự án • Quản lý tiến độ công tác khảo sát • Giám sát chất lượng công tác khảo sát • Hỗ trợ xây dựng, đề xuất quy trình khảo sát. • ...
Kỹ Sư Điện Nước

Kỹ Sư Điện Nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ TÂY HỒ
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công. - Bóc tách vật tư và đề xuất vật tư thi công. - Đưa ra các giải pháp thi công. - Giám sát, thanh quyết toán cho các nhà thầu - Nghiệm thu kỹ ...
Kế Toán Công Trình Xây Dựng

Kế Toán Công Trình Xây Dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Quản lý doanh thu – chi phí công trình : Kiểm soát chi phí công trình theo các định mức đã được duyệt. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán, đề xuất và thực ...
Kỹ Sư QS/ Kỹ Sư Khối Lượng Giao thông

Kỹ Sư QS/ Kỹ Sư Khối Lượng Giao thông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Bình Dương
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1/ Khối lượng : - Quản lý Khối lượng thực tế và sự thay đổi trong quá trình thi công công trình. - Thực hiện Hồ sơ nghiệm thu - thanh toán: Thanh toán thu hồi vốn Thanh toán khối lượng giao khoán đội/thầu phụ 2/ Công ...
Chỉ Huy Trưởng Công Trình Dân Dụng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Dân Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Chủ trì thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị thi công: lập kế hoạch thi công, xây dựng định mức chi phí. Chủ trì thực hiện thi công các công trình theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, bao gồm cả hồ sơ ...
Nhân Viên Cung Ứng Thầu Phụ

Nhân Viên Cung Ứng Thầu Phụ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Tiếp nhận yêu cầu sử dụng thầu phụ, thiết bị từ ban CHCT thông qua Trưởng bộ phận. 2. Xác định lập kế hoạch tìm kiếm, đánh giá đơn vị thầu phụ hoặc cung ứng thiết bị. 3. Tìm kiếm, phân tích năng lực của các đơn vị thi ...
Kỹ Sư Hiện Trường Dân Dụng

Kỹ Sư Hiện Trường Dân Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Bình Dương
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1/ Hiện trường: Triển khai chi tiết công việc thi công trên công trường. Quản lý nghiệm th Nghiệm thu nội bộ Nghiệm thu A - B 2/ Công việc khác: Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng (nếu có) ...
Thủ Kho Công Trình

Thủ Kho Công Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Quản lý xuất, nhập kho: Quản lý xuất, nhập kho Báo cáo nhập, xuất, tồn hàng tuần, hàng tháng và kiểm kê kho thường kỳ cuối tháng. Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của BCH công trình, Trưởng phòng Cung ứng và Ban TGĐ.
QS Manager / Trưởng Phòng QS

QS Manager / Trưởng Phòng QS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Định hướng sự phát triển và quy trình hoạt động của phòng dự toán phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển của công ty. Thiết lập, tổ chức, kiểm soát và quản lý toàn bộ hoạt động của phòng dự toán. Triển khai chính ...
Giám Đốc Kỹ Thuật

Giám Đốc Kỹ Thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Phối hợp với Phòng thiết kế trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật. - Phối hợp với Phòng thiết kế để tổ chức mời thầu, ký kết hợp đồng A-B - Tham mưu cho Ban TGĐ để thành lập nhân sự Ban quản lý dự án. - Quản lý, kiểm soát Hồ ...
Kỹ Sư QS

Kỹ Sư QS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Bóc tách kiểm tra khối lượng thi công chi tiết, lập hồ sơ phát sinh điều chỉnh. - Phân tích hiệu quả tài chính và tính kinh tế của dự án. - Áp định mức, đơn giá và lập dự toán công trình. - Chủ động phối hợp với các bộ phận ...
Nhận việc làm mới mỗi ngày đầu tiên

Việc làm công ty cổ phần đầu tư và xây dựng tây hồ tại bất cứ đâu