Mẹo: Nhập tên thành phố, quận huyện của bạn vào ô "địa điểm" để hiển thị việc làm tại đó.
Hiển thị 1 - 15 trên 48 việc
KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh , Quận Phú Nhuận
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: Toàn Thời Gian Cố Định
* MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Quản lý mục tiêu và rủi ro. - Quản lý hệ thống tài chính và nhân sự phòng. - Lập kế hoạch công việc của phòng TCKT. - Lập kế hoạch tài chính tháng, quí, năm. - Lập báo cáo tài ...
Trưởng Phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Triển khai và kiểm soát các nhiệm vụ của công tác đấu thầu: - Đo bóc khối lượng công trình. - Khảo sát giá nhà thầu phụ. Lập BOQ dự thầu. - Vẽ bản vẽ biện pháp thi công. - Viết thuyết minh biện pháp thi công, biện pháp ...
Kỹ Sư Shopdrawing - Biện Pháp Thi Công

Kỹ Sư Shopdrawing - Biện Pháp Thi Công

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
- Triển khai bản vẽ shop cho công tác dự thầu. - Tham gia lập biện pháp thi công. - Các công việc khác khi được phân công.
Trưởng Phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Triển khai và kiểm soát các nhiệm vụ của công tác đấu thầu: - Đo bóc khối lượng công trình. - Khảo sát giá nhà thầu phụ. Lập BOQ dự thầu. - Vẽ bản vẽ biện pháp thi công. - Viết thuyết minh biện pháp thi công, biện pháp ...
Kỹ Sư Shopdrawing - Biện Pháp Thi Công

Kỹ Sư Shopdrawing - Biện Pháp Thi Công

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Triển khai bản vẽ shop cho công tác dự thầu. - Tham gia lập biện pháp thi công. - Các công việc khác khi được phân công.
Trưởng Phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Triển khai và kiểm soát các nhiệm vụ của công tác đấu thầu: - Đo bóc khối lượng công trình. - Khảo sát giá nhà thầu phụ. Lập BOQ dự thầu. - Vẽ bản vẽ biện pháp thi công. - Viết thuyết minh biện pháp thi công, biện pháp ...
Kỹ Sư QS, QA/QC_Tiếng Anh Tốt

Kỹ Sư QS, QA/QC_Tiếng Anh Tốt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Bóc khối lượng hồ sơ thiết kế theo bản vẽ kết cấu, kiến trúc. - Làm biện pháp, tham gia chuẩn bị hồ sơ thầu. - Kiểm tra khối lượng thi công thực tế, tính toán khối lượng phát sinh, làm hồ sơ thanh toán lấy tiền chủ đầu tư, ...
Nhân Viên BIM - REVIT

Nhân Viên BIM - REVIT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Mô tả công việc: 1. Triển khai ứng dụng BIM cho tất cả các phần việc liên quan đến lĩnh vực kết cấu và kiến trúc cho công tác dự thầu. 2. Tham gia hỗ trợ dựng mô hình để xuất khối lượng. Triển khai video clip lĩnh vực kết ...
Giám Đốc Dự Án

Giám Đốc Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 28,000,000 - 35,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Lập kế hoạch và triển khai cho chỉ huy trưởng, chỉ huy phó công trình thực hiện các nhiệm vụ đạt mục tiêu của công ty đề ra như: – Quản lý chi phí nhân công, chi phí nhà thầu phụ theo ngân sách được phê duyệt; ...
Trưởng Phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Triển khai và kiểm soát các nhiệm vụ của công tác đấu thầu: - Đo bóc khối lượng công trình. - Khảo sát giá nhà thầu phụ. Lập BOQ dự thầu. - Vẽ bản vẽ biện pháp thi công. - Viết thuyết minh biện pháp thi công, biện pháp ...
Nhân Viên BIM - REVIT

Nhân Viên BIM - REVIT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Mô tả công việc: 1. Triển khai ứng dụng BIM cho tất cả các phần việc liên quan đến lĩnh vực kết cấu và kiến trúc cho công tác dự thầu. 2. Tham gia hỗ trợ dựng mô hình để xuất khối lượng. Triển khai video clip lĩnh vực kết ...
Nhân Viên BIM - REVIT

Nhân Viên BIM - REVIT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Mô tả công việc: 1. Triển khai ứng dụng BIM cho tất cả các phần việc liên quan đến lĩnh vực kết cấu và kiến trúc cho công tác dự thầu. 2. Tham gia hỗ trợ dựng mô hình để xuất khối lượng. Triển khai video clip lĩnh vực kết ...
Trưởng Phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Triển khai và kiểm soát các nhiệm vụ của công tác đấu thầu: - Đo bóc khối lượng công trình. - Khảo sát giá nhà thầu phụ. Lập BOQ dự thầu. - Vẽ bản vẽ biện pháp thi công. - Viết thuyết minh biện pháp thi công, biện pháp ...
Giám Sát An Toàn Lao Động

Giám Sát An Toàn Lao Động

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Lập kế hoạch thực hiện huấn luyện, đào tạo, phổ biến an toàn lao động định kỳ cho CBCNV tại công trình hoặc các bộ phận có liên quan. - Lập các biển báo, căng dây các khu vực nguy hiểm đề phòng xảy ra tai nạn; che chắn tại ...
Trưởng Phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Triển khai và kiểm soát các nhiệm vụ của công tác đấu thầu: - Đo bóc khối lượng công trình. - Khảo sát giá nhà thầu phụ. Lập BOQ dự thầu. - Vẽ bản vẽ biện pháp thi công. - Viết thuyết minh biện pháp thi công, biện pháp ...
Nhận việc làm mới mỗi ngày đầu tiên

Việc làm công ty cổ phần đầu tư xây dựng hải vân tại bất cứ đâu