Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần địa ốc thắng lợi. Có 21 việc làm tuyển dụng nhanh
Nhân Viên Bán Hàng Tại Tân Bình

Nhân Viên Bán Hàng Tại Tân Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu (hoa hồng: 2-5%)
Thời gian: nhân viên chính thức
Gọi điện liên hệ với khách hàng theo danh sách(có sẳn), chăm sóc khách hàng cũ. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách xem đất, chốt bán hàng và chăm sóc khách hàng. ...
Nhân Viên Bán Hàng

Nhân Viên Bán Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu
Thời gian: nhân viên chính thức
Gọi điện liên hệ với khách hàng theo danh sách(có sẳn), chăm sóc khách hàng cũ. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách xem đất, chốt bán hàng và chăm sóc khách hàng. ...
Nhân Viên Bds Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Bds Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu
Thời gian: nhân viên chính thức
Gọi điện liên hệ với khách hàng theo danh sách(có sẳn), chăm sóc khách hàng cũ. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách xem đất, chốt bán hàng và chăm sóc khách hàng. ...
Nhân Viên Kinh Doanh Quận Tân Bình

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Tân Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu (hoa hồng: 2-5%)
Thời gian: nhân viên chính thức
Gọi điện liên hệ với khách hàng theo danh sách(có sẳn), chăm sóc khách hàng cũ. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách xem đất, chốt bán hàng và chăm sóc khách hàng. ...
Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu (hoa hồng: 2-5%)
Thời gian: nhân viên chính thức
Gọi điện liên hệ với khách hàng theo danh sách(có sẳn), chăm sóc khách hàng cũ. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách xem đất, chốt bán hàng và chăm sóc khách hàng. ...
Nhân Viên Kinh Doanh BĐS Không Cần Kinh Nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh BĐS Không Cần Kinh Nghiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu (hoa hồng: 2-5%)
Thời gian: nhân viên chính thức
Gọi điện liên hệ với khách hàng theo danh sách(có sẳn), chăm sóc khách hàng cũ. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách xem đất, chốt bán hàng và chăm sóc khách hàng. ...
Nhân Viên Kinh Doanh Bds Tại Tân Bình

Nhân Viên Kinh Doanh Bds Tại Tân Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu (hoa hồng: 2-5%)
Thời gian: nhân viên chính thức
Gọi điện liên hệ với khách hàng theo danh sách(có sẳn), chăm sóc khách hàng cũ. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách xem đất, chốt bán hàng và chăm sóc khách hàng. ...
Chuyên Viên Kinh Doanh Bds

Chuyên Viên Kinh Doanh Bds

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu
Thời gian: nhân viên chính thức
Gọi điện liên hệ với khách hàng theo danh sách(có sẳn), chăm sóc khách hàng cũ. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách xem đất, chốt bán hàng và chăm sóc khách hàng. ...
Trưởng Phòng Tuyển Dụng và Đào Tạo

Trưởng Phòng Tuyển Dụng và Đào Tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch kinh doanh của Công ty. Tạo nguồn từ việc phát triển kênh tuyển dụng (nội bộ, bên ngoài, hội chợ việc làm,…). Tổ chức triển khai và kiểm soát thực hiện kế hoạch tuyển ...
Nhân Viên Bán Hàng Tại Tân Bình Lương Cao

Nhân Viên Bán Hàng Tại Tân Bình Lương Cao

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu (hoa hồng: 2-5%)
Thời gian: nhân viên chính thức
Gọi điện liên hệ với khách hàng theo danh sách(có sẳn), chăm sóc khách hàng cũ. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách xem đất, chốt bán hàng và chăm sóc khách hàng. ...
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu (hoa hồng: 2-5%)
Thời gian: nhân viên chính thức
Gọi điện liên hệ với khách hàng theo danh sách(có sẳn), chăm sóc khách hàng cũ. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách xem đất, chốt bán hàng và chăm sóc khách hàng. ...
Nhân Viên Bán Hàng Bất Động Sản

Nhân Viên Bán Hàng Bất Động Sản

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu (hoa hồng: 3-3%)
Thời gian: nhân viên chính thức
Gọi điện liên hệ với khách hàng theo danh sách(có sẳn), chăm sóc khách hàng cũ. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách xem đất, chốt bán hàng và chăm sóc khách hàng. ...
Nhân Viên Tư Vấn Bất Động Sản

Nhân Viên Tư Vấn Bất Động Sản

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu (hoa hồng: 3-3%)
Thời gian: nhân viên chính thức
Gọi điện liên hệ với khách hàng theo danh sách(có sẳn), chăm sóc khách hàng cũ. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách xem đất, chốt bán hàng và chăm sóc khách hàng. ...
Thủ Quỹ

Thủ Quỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Nghiệp vụ Thu, Chi tiền mặt - Mọi khoản thu - chi tiền mặt tại các công ty trong Thắng Lợi Group đều do thủ quỹ đảm nhận. - Lĩnh, nộp tiền mặt ở ngân hàng theo yêu cầu của kế toán trưởng công ty. - Khi nhận được Phiếu ...
Trợ Lý Giám Đốc Khối Kinh Doanh và Tiếp Thị

Trợ Lý Giám Đốc Khối Kinh Doanh và Tiếp Thị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẮNG LỢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Hỗ trợ giám đốc khối cập nhật tài liệu, quy định, quy trình liên quan đến hoạch động kinh doanh & tiếp thị công ty. - Quản lý và đảm bảo tài liệu bán hang luôn sẵn sang cho hoạt động bán hang. - Hỗ trợ điều phối, phối ...