Việc làm công ty cổ phần dịch vụ sân bay quốc tế cam ranh mới nhất

Tìm kiếm của bạn - Xóa

Địa điểm

Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần dịch vụ sân bay quốc tế cam ranh. Có 3 việc làm tuyển dụng nhanh
Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Tại Cảng HKQT Cam Ranh

Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Tại Cảng HKQT Cam Ranh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH
Việc làm tại: Khánh Hòa
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Quản lý trực tiếp: Toàn bộ Trung tâm dịch vụ của Công ty CIAS tại Cảng HKQT Cam Ranh bao gồm các lĩnh vực: Nhà hàng, bán hàng Mỹ nghệ-quà tặng, phòng chờ Bông sen vàng, phòng chờ hạng thương gia, canteen (số lượng nhân sự ...
Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Tại Cảng Hkqt Cam RanhTop management

Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Tại Cảng Hkqt Cam RanhTop management

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH
Việc làm tại: Khánh Hòa
Mức lương: Thoả thuận
Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc xây dựng chiến lược phát triển tại Cảng HKQT Cam Ranh. - Lập ngân sách định kỳ hàng năm, quý, tháng cho các hoạt động cung cấp dịch vụ của Công ty ...
Trưởng Bộ Phận Công Nghệ Thông Tin

Trưởng Bộ Phận Công Nghệ Thông Tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH
Việc làm tại: Khánh Hòa
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Tham mưu cho Ban Giám đốc và Trưởng phòng HCNS trong công tác quản lý và phát triển ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng CNTT ...