Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần quản trị nguồn nhân lực mtalent. Có 18 việc làm tuyển dụng nhanh
Giám Đốc Trung Tâm Vận Hành - Tntech

Giám Đốc Trung Tâm Vận Hành - Tntech

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
1. Tổ chức việc đưa ra các yêu cầu kỹ thuật phục vụ việc vận hành hệ thống cho tất cả các dự án công nghệ. - Chuẩn bị nguồn lực và cắt cử nhân sự tham gia các dự án công nghệ để đưa ra ...
Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng (Mobile App Developers) - Tntech

Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng (Mobile App Developers) - Tntech

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Phát triển, bảo trì các ứng dụng di động trên nền tảng iOS/ Android. - Có khả năng làm việc độc lập, hoặc làm việc theo nhóm. - Có khả năng nghiên cứu các công nghệ mới. - Có ...
CVCC/ Chuyên Gia Kiến Trúc Công Nghệ - Tntech

CVCC/ Chuyên Gia Kiến Trúc Công Nghệ - Tntech

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Tham gia xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm cho các công ty thành viên và Tập đoàn TNG Holdings VN. - Xây dựng báo cáo kiến trúc giải pháp và tìm kiếm các giải ...
Giám Đốc Bộ Phận An Ninh - TNH

Giám Đốc Bộ Phận An Ninh - TNH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
1. Xây dựng bộ tiêu chuẩn quy trình chính sách, xây dựng các tiêu chuẩn an ninh, an toàn 2. Xây dựng công cụ, chính sách đào tạo và phát triển nhân sự 3. Tham vấn trong quá trình xây ...
Chuyên Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Công Nghệ (IT Service Desk) - Tntech

Chuyên Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Công Nghệ (IT Service Desk) - Tntech

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
1. Nhiệm vụ tài chính: Hoàn thành kế hoạch tài chính của Trung tâm hàng năm giao cho 2. Tham gia các dự án, tổ chức triển khai kế hoạch và các nội dung công việc thuộc mảng Dịch vụ hỗ ...
Kỹ Sư Cao Cấp Cơ Điện (M&E) - Tnp

Kỹ Sư Cao Cấp Cơ Điện (M&E) - Tnp

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Kiểm tra, theo dõi biện pháp và tiến độ thi công hạng mục M& E; - Xem xét, kiểm tra và ghi chép Nhật ký công trình; - Kiểm tra, theo dõi việc cung cấp vật tư, thiết bị, nhân ...
Chuyên Viên Cao Cấp Trải Nghiệm Công Nghệ & Ứng Dụng Số - TNH

Chuyên Viên Cao Cấp Trải Nghiệm Công Nghệ & Ứng Dụng Số - TNH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
1. Thu thập, phân tích các thông tin về nhu cầu & hành trình trải nghiệm của khách hàng 2. Nghiên cứu thị trường, xu hướng phát triển của ngành vật liệu mới & vận hành khách sạn ...
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Vận Hành - TNS

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Vận Hành - TNS

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
1. Quy trình/ Quy chế/ Hướng dẫn: - Xây dựng hệ thống quy trình, quy chế, hướng dẫn để phục vụ việc vận hành. - Thực hiện truyền thông các Quy trình/ Quy chế/ Hướng dẫn đã ban hành tới ...
Giám Đốc Bộ Phận Lễ Tân - TNH

Giám Đốc Bộ Phận Lễ Tân - TNH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
1. Xây dựng bộ tiêu chuẩn quy trình chính sách, xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ. 2. Xây dựng công cụ, chính sách đào tạo và phát triển nhân sự 3. Tham vấn trong quá trình xây dựng ...
Chuyên Viên Quản Trị Hạ Tầng - Tntech

Chuyên Viên Quản Trị Hạ Tầng - Tntech

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
1. Đưa ra các yêu cầu kỹ thuật về hạ tầng công nghệ thông tin cho một số dự án công nghệ được giao. 2. Triển khai một số hệ thống hạ tầng được giao nhằm phục vụ các dự án công nghệ. - ...
Giám Đốc Quản Trị Mạng và An Ninh Thông Tin - Tntech

Giám Đốc Quản Trị Mạng và An Ninh Thông Tin - Tntech

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
1. Tổ chức việc đưa ra các yêu cầu kỹ thuật về hệ thống mạng và an ninh thông tin cho tất cả các dự án công nghệ. Chuẩn bị nguồn lực và cắt cử nhân sự tham gia các dự án công nghệ để ...
Chuyên Viên Lập Trình Java - Tntech

Chuyên Viên Lập Trình Java - Tntech

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
1. Tham gia phát triển các sản phẩn được giao bởi lãnh đạo phòng, công ty. 2. Báo cáo lãnh đạo phòng về tiến độ và kế hoạch thực hiện. 3. Nghiên cứu đề xuất công nghê, giải pháp cho ...
Giám Đốc Vận Hành Ứng Dụng Lõi/ Ngành - Tntech

Giám Đốc Vận Hành Ứng Dụng Lõi/ Ngành - Tntech

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
1. Tổ chức việc đưa ra các yêu cầu kỹ thuật phục vụ việc vận hành hệ thống cho các dự án công nghệ liên quan đến các hệ thống ứng dụng lõi/ ngành do TNTech tự đầu tư xây dựng Chuẩn bị ...
Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng Lõi/ Ngành - Tntech

Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng Lõi/ Ngành - Tntech

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
1. Đưa ra các yêu cầu kỹ thuật phục vụ việc vận hành hệ thống ứng dụng cho một số dự án công nghệ được giao. 2. Kiểm tra, tiếp nhận một số hệ thống ứng được giao theo các tiêu chí đã ...
Giám Đốc Quản Trị Ngân Hàng Điện Tử - KCN - MSB - Hà Nội

Giám Đốc Quản Trị Ngân Hàng Điện Tử - KCN - MSB - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn Insurance Training & Development Travel opportunities Mô Tả Công Việc Khách hàng của chúng tôi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập vào năm 1991. Đến nay, ...