Tạo CV xin việc của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

việc làm công ty tnhh dêt gr vina

Bạn đang xem việc từ 1 đến 5 của 5 việc làm công ty tnhh dêt gr vina

Quản Lý Bộ Phận Dệt Vải

CÔNG TY TNHH ISIRIUS VINA
Đồng Nai
15 - 20 Triệu
Sử dụng thành thạo các loại máy nêu ở mục yêu cầu - Phụ trách hướng dẫn, đaò tạo cho các bạn công nhân cách Sử dụng máy móc ...

Quản Lý Bộ Phận Dệt

CÔNG TY TNHH ISIRIUS VINA
Đồng Nai
20 - 25 Triệu
Sử dụng thành thạo các loại máy nêu ở mục yêu cầu Phụ trách hướng dẫn, đaò tạo cho các bạn công nhân cách Sử dụng máy móc ...

Quản Lý Bộ Phận Dệt (Vải).

CÔNG TY TNHH ISIRIUS VINA
Đồng Nai
20 - 25 Triệu
Sử dụng thành thạo các loại máy nêu ở mục yêu cầu - Phụ trách hướng dẫn, đaò tạo cho các bạn công nhân cách Sử dụng máy móc ...

Quản Lý Bộ Phận Dệt (Đồng Nai)

CÔNG TY TNHH ISIRIUS VINA
Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Bình Dương
15 - 20 Triệu
Sử dụng thành thạo các loại máy nêu ở mục yêu cầu - Phụ trách hướng dẫn, đaò tạo cho các bạn công nhân cách Sử dụng máy móc ...

Quản Lý Bộ Phận Dệt Vải (Nhơn Trạch, Đồng Nai)

CÔNG TY TNHH ISIRIUS VINA
Đồng Nai
10 - 12 Triệu
* Lĩnh vực: Kéo sợi, dệt * Thời gian: Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 16h30) - Sử dụng thành thạo các loại máy nêu ở mục yêu cầu ...