Tạo CV xin việc của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

việc làm dragon logistics co. ltd hcmc branch

Bạn đang xem việc từ 1 đến 2 của 2 việc làm dragon logistics co. ltd hcmc branch

Logistics Customer Service Staff

DRAGON LOGISTICS CO. LTD - HCMC BRANCH
Đồng Nai
+ Chăm sóc tốt các khách hàng như được giao phó. Taking care well of customers as being assigned. + Liên lạc nội bộ & các đối tác ...

Logistics Customer Service (Chinese)

DRAGON LOGISTICS CO. LTD - HCMC BRANCH
Đồng Nai
Thoả thuận
+ Chăm sóc tốt các khách hàng như được giao phó. Taking care well of customers as being assigned. + Liên lạc nội bộ & các đối ...