Mẹo: Nhập tên thành phố, quận huyện của bạn vào ô "địa điểm" để hiển thị việc làm tại đó.
Hiển thị 1 - 15 trên 65 việc
Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Ngân Hàng Số

Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Ngân Hàng Số

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
•Nghiên cứu, mô tả thiết kế sản phẩm dịch vụ mới •Kiểm soát toàn bộ các mô tả, thiết kế sản phẩm/dịch vụ ngân hàng điện tử •Tổ chức giám sát công tác thử nghiệm và nghiệm thu các ...
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp ( ACB - 01)

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp ( ACB - 01)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Phát triển, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (phân khúc khách hàng SME): • Chủ động lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm và tiếp cận các nguồn khách hàng mới có chất lượng nhằm khai thác nhu ...
Btb - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Btb - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Bình Định
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Phát triển khách hàng Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ACB. Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách ...
Btb - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Btb - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Đà Nẵng
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Phát triển, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (phân khúc khách hàng SME): • Chủ động lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm và tiếp cận các nguồn khách hàng mới có chất lượng nhằm khai thác nhu ...
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân ( ACB - 02 )

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân ( ACB - 02 )

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
•Chủ động lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm và tiếp cận các nguồn khách hàng mới có chất lượng nhằm khai thác nhu cầu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại ...
Head of Transaction Banking Products and Solutions

Head of Transaction Banking Products and Solutions

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Tham gia và hỗ trợ ban GĐ khối KHDN hoàn thành mục tiêu chiến lược và chiến thuật -To participate and support Corporate Banking Board to achieve its strategic and tactical objectives ...
Head of Transaction Banking Business Systems Support

Head of Transaction Banking Business Systems Support

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Giám đốc Hệ thống kinh doanh NHGD là một thành viên của tổ chức NHGD, tham gia và hỗ trợ Giám đốc NHGD/ Ban GĐ khối KHDN và các trưởng đơn vị liên quan khác nhằm đạt mục tiêu chiến lược ...
Dbb - Giao Dịch Viên

Dbb - Giao Dịch Viên

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Hải Dương
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày Thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền, chuyển tiền trên các tài khoản của khách hàng Thu đổi séc du lịch, séc nướcngoài phát ...
Giám Đốc Phòng Giao Dịch

Giám Đốc Phòng Giao Dịch

ACB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Trà Vinh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Qu ả n lý ho ạ t đ ộ ng kinh doanh và v ậ n hành c ủ a Phòng Giao d ị ch đ ượ c giao, đ ả m b ả o đ ơ n v ị mình ho ạ t đ ộ ng phù h ợ p v ớ i chi ế n l ượ c kinh doanh c ủ a c ụ m và chi ...
HO - Kiểm soát viên phê duyệt

HO - Kiểm soát viên phê duyệt

ACB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Kiểm soát, soát xét tờ trình tín dụng đạt chất lượng theo yêu cầu phê duyệt do từng Nhóm phiên họp (UBTD/BTD.HS/CVPD) phụ trách: Tờ trình tín dụng đảm bảo đầy đủ nội dung (viết đầy đủ nộ dung) theo Hướng dẫn ...
Chuyên viên Phát triển ứng dụng DevOps

Chuyên viên Phát triển ứng dụng DevOps

ACB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Familiar with Continuous Delivery and Continuous Integration technologies Strong command line programming language - Shell, Python, Ruby, Perl Understands ITIL and enterprise change management process. ...
HO - Head of Transaction Banking Products and Solutions

HO - Head of Transaction Banking Products and Solutions

ACB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Tham gia và hỗ trợ ban GĐ khối KHDN hoàn thành mục tiêu chiến lược và chiến thuật - To participate and support Corporate Banking Board to achieve its strategic and tactical objectives - Hỗ trợ phát triển và triển khai chiến ...
Nhn - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Nhn - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Hưng Yên
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Phát triển khách hàng Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ACB. Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách ...
HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp

HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
1. Quản lý chất lượng nhân viên kinh doanh tại đơn vị 2. Tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh doanh của cá nhân/ tổ/ bộ phận 3. Phát triển khách hàng mới, chăm sóc và duy trì khách ...
Dbb - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Dbb - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Làm việc tại: Bắc Giang
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Phát triển khách hàng Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ACB. Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách ...
Nhận việc làm mới mỗi ngày đầu tiên

Việc làm ngân hàng thương mại cổ phần á châu tại bất cứ đâu