Kết quả tìm: Việc làm ngân hàng thương mại cổ phần á châu. Có 110 việc làm tuyển dụng nhanh
HO - Chuyên Viên Kinh Doanh Western Union

HO - Chuyên Viên Kinh Doanh Western Union

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, phát triển và chăm sóc các điểm chi trả kinh doanh dịch vụ Western Union tại các tỉnh/TP phụ trách. Quản lý hệ thống thông tin điểm chi trả các tỉnh/TP ...
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp ( ACB - 01)

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp ( ACB - 01)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Phát triển, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (phân khúc khách hàng SME): • Chủ động lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm và tiếp cận các nguồn khách hàng mới có chất lượng nhằm khai thác nhu ...
HO - Giám Đốc Sản Phẩm Huy Động và Dịch Vụ Tài Chính SME (Cấp Quản Lý)

HO - Giám Đốc Sản Phẩm Huy Động và Dịch Vụ Tài Chính SME (Cấp Quản Lý)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Chịu trách nhiệm chính về hoạt động của các nhóm sản phẩm huy động và dịch vụ tài chính SME (chỉ tiêu kinh doanh, kiểm soát, tổ chức, phân công công việc,…) - Xây dựng chiến lược, kế ...
HN - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay

HN - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện thủ tục liên quan đến khoản cấp tín dụng đã được phê duyệt. Thao tác về khoản vay/bảo lãnh và thực hiện cấp mã số tài sản bảo hiểm trên TCBS. ...
HN - Giao Dịch Viên

HN - Giao Dịch Viên

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhận tiếp quĩ nghiệp vụ đầu ngày và kết quĩ cuối ngày. Thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền (tiền mặt, vàng, tiền chuyển khoản) trên các tài khoản ...
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân ( ACB - 02 )

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân ( ACB - 02 )

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
•Chủ động lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm và tiếp cận các nguồn khách hàng mới có chất lượng nhằm khai thác nhu cầu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại ...
HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

ACB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Phát triển, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (Phân khúc khách hàng SME) Chủ động lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm và tiếp cận các nguồn khách hàng mới có chất lượng nhằm khai thác nhu cầu, tư vấn và thuyết phục ...
HO - Chuyên Viên Dự Án Basel II

HO - Chuyên Viên Dự Án Basel II

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Thự hiện chức năng xây dựng chính sách, mô hình hoạt động, quy định, tổ chức, hệ thống và công cụ cần thiết để triển khai chuẩn mực vốn Basel II tại ACB. - Đại diện ACB làm việc với cơ ...
DBSCL3 - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

DBSCL3 - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

ACB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau
Thời gian: nhân viên chính thức
Chủ động lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm và tiếp cận các nguồn khách hàng mới có chất lượng nhằm khai thác nhu cầu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại ACB (bao gồm cho vay thế chấp, tín chấp, ...
HN - Chuyên viên Phân Tích Tín Dụng Doanh Nghiệp

HN - Chuyên viên Phân Tích Tín Dụng Doanh Nghiệp

ACB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: Hà Nội
Thời gian: nhân viên chính thức
Mô Tả Công Việc 1. Thực hiện tác nghiệp phân tích tín dụng: - Trực tiếp hoặc cùng nhân viên trong bộ phận hoặc trưởng bộ phận và bộ phận quan hệ khách hàng thực hiện phân tích, lập tờ trình đề xuất tín ...
DBSCL2 - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

DBSCL2 - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

ACB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh
Thời gian: nhân viên chính thức
Tìm kiếm, phát triển, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (phân khúc khách hàng SME). Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng. Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới. ...
DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

ACB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu
Thời gian: nhân viên chính thức
Mô tả công việc Tìm kiếm, phát triển, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (phân khúc khách hàng SME). Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng. Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện hữu ...
HO - Chuyên Viên Kinh Doanh Thẻ Trực Tiếp

HO - Chuyên Viên Kinh Doanh Thẻ Trực Tiếp

ACB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Thời gian: nhân viên chính thức
- Thực hiện phát triển Thẻ ACB theo định hướng chung của Trung Tâm Thẻ : Phát triển khách hàng mới (bao gồm Khách hàng doanh nghiệp và Khách hàng cá nhân) Chăm sóc các khách hàng hiện hữu ...
Giám Đốc Phòng Phân Tích Tín Dụng (KHCN & KHDN)

Giám Đốc Phòng Phân Tích Tín Dụng (KHCN & KHDN)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
TRÁCH NHIỆM CHÍNH: Key Responsibilities: Hoạch định - Xác định các mục tiêu và phương hướng hoạt động của Phòng. - Xây dựng hệ thống các kế hoạch hành động, giải pháp và nguồn lực ...
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp ( ACB - 02)

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp ( ACB - 02)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Phát triển, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (phân khúc khách hàng SME): • Chủ động lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm và tiếp cận các nguồn khách hàng mới có chất lượng nhằm khai thác nhu ...