Tạo CV xin việc của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng
Kết quả tìm: Có 136 việc làm
Trang 1/136 việc làm
Chuyên viên phát triển ứng dụng

Chuyên viên phát triển ứng dụng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Đảm trách công lập trình giải pháp phần mềm nghiệp vụ Ngân hàng: - Tham gia lập trình các dự án của Ngân hàng - Thực hiện kiểm thử hệ thống ứng dụng - Thực hiện các công việc ...
Senior React Native Developer

Senior React Native Developer

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Là thành viên của Omni Team, tham gia phát triển hệ thống phần mềm lớn, đa dịch vụ với các sản phẩm tài chính đa dạng : Account, Saving, Lending, Loyalty - Phát triển các ...
React Native Developer Specialist

React Native Developer Specialist

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Là thành viên của Omni Team, tham gia phát triển hệ thống phần mềm lớn, đa dịch vụ với các sản phẩm tài chính đa dạng : Account, Saving, Lending, Loyalty - Phát triển các ...
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst - BA)

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst - BA)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Phân tích và đặc tả các quy trình, các quy tắc nghiệp vụ - Nghiên cứu đề xuất giải pháp tiền khả thi cho các bài toán ứng dụng nghiệp vụ - Kiểm tra mức độ đáp ứng yêu cầu ...
Chuyên viên cao cấp truyền thông

Chuyên viên cao cấp truyền thông

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Đưa ra các ý tưởng, đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình, các tài trợ, sự kiện nhằm tăng sự xuất hiện hình ảnh về sản phẩm, về Ngân hàng ra ...
Quản Trị Viên Tập Sự Khối Công Nghệ (MT) - OCB Talented Bankers 2019

Quản Trị Viên Tập Sự Khối Công Nghệ (MT) - OCB Talented Bankers 2019

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Nhân tài là nền tảng của mọi chiến lược. Với mục tiêu từng bước khẳng định và nâng cao vị thế của mình trên thị trường tài chính, OCB luôn coi trọng và đầu tư vào nguồn nhân lực ...
Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng

Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
a. Công tác tái thẩm định & trình phê duyệt tín dụng b. Tái thẩm định độc lập, cẩn thận và khách quan, tuân thủ quy trình nghiệp vụ tái thẩm định, các quy định của OCB và ...
Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Hỗ Trợ Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp

Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Hỗ Trợ Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
a. Quản trị danh mục & Hỗ trợ kinh doanh - Đầu mối rà soát, các đề xuất liên quan đến giá, phí, phê duyệt ngoại lệ; - Đầu mối tiếp nhận/ kiểm tra/ ...
Giao dịch viên

Giao dịch viên

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Thực hiện tất cả các công tác giao dịch và chỉ tiêu của Giao dịch viên. - Gọi điện Chăm sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng, bán chéo sản phẩm theo chỉ tiêu được giao. - Tư ...
Chuyên Viên Xử Lý Nợ - Trung Tâm RB

Chuyên Viên Xử Lý Nợ - Trung Tâm RB

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Hà Nội
Cạnh Tranh
- Trực tiếp xử lý, thu nợ đối với các khoản nợ quá hạn từ 1 đến dưới 60 ngày - Cập nhật quá trình xử lý nợ đối với các khoản nợ thuộc phạm vi quản lý được phân ...
Chuyên Viên Phê Duyệt Thẻ

Chuyên Viên Phê Duyệt Thẻ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
- Kiểm tra tính pháp lý, các yếu tố liên quan đến hồ sơ phát hành thẻ tín dụng - Thẩm định hồ sơ phát hành thẻ tín dụng qua điện thoại - Thực hiện thẩm định ...
Chuyên viên quản lý rủi ro và tuân thủ CNTT

Chuyên viên quản lý rủi ro và tuân thủ CNTT

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống theo các tiêu chuẩn ITIL, ISO 27001, PCI-DSS. - Xây dựng và cải tiến các văn bản định chế CNTT. - Xây dựng kế hoạch và thực hiện đánh ...
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ - Trung Tâm Xử Lý Nợ

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ - Trung Tâm Xử Lý Nợ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Quảng Nam
Cạnh Tranh
- Tiếp nhận xử các khoản nợ nhóm 1 có dấu hiệu bất thường theo tờ trình của ĐVKD đề xuất Phòng Thu hồi nợ xử lý và các khoản nợ nhóm 2 và nợ xấu. - Kiểm tra đánh ...
Cộng Tác Viên Nhập Liệu (4 Tháng) - Hà Nội

Cộng Tác Viên Nhập Liệu (4 Tháng) - Hà Nội

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Hà Nội
Cạnh Tranh
- Kiểm tra và nhập liệu thông tin về các văn bản của OCB trên toàn hệ thống vào hệ thống quản lý văn bản nội bộ, gửi trả kết quả về các phòng/ban để kiểm tra theo đúng ...
Trưởng Phòng Tác Nghiệp Tài Trợ Thương Mại

Trưởng Phòng Tác Nghiệp Tài Trợ Thương Mại

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
1. Quản lý, điều hành hoạt động tác nghiệp Tài trợ thương mại (TTTM) toàn hệ thống: - Kiểm tra và duyệt trên chương trình các tác nghiệp về TTTM - Đề xuất các giải pháp nhằm ...