Tạo CV xin việc của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

việc làm tập đoàn châu á thái bình dương

Bạn đang xem việc từ 1 đến 7 của 7 việc làm tập đoàn châu á thái bình dương

[Bắc Ninh] Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà (Lương 20-35 Triệu)

TẬP ĐOÀN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Bắc Ninh
Lập phương án khai thác & quản lý vận hành các dịch vụ tiện ích của tòa nhà - Quản lý giám sát công việc của các nhà thầu liên ...

Trưởng Phòng Nhân Sự Mảng Khách Sạn

TẬP ĐOÀN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Bắc Ninh
Quản lý, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động trong Phòng HCNS và chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành về toàn bộ hoạt động của Phòng - ...

[Apec] Tuyển Dụng CEO Trainee - Trợ Lý Đặc Biệt TGĐ

TẬP ĐOÀN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Hà Nội
Làm việc trực tiếp cùng Ban Giám Đốc và chủ tịch HĐQT cho các trận đánh lớn, đầy tiềm năng và vô cùng thách thức quyết định đến tương ...

Kỹ Sư Xây Dựng (Bqlda: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Ninh Thuận, Bình Thuận)

TẬP ĐOÀN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Lạng Sơn
Giám sát công việc thi công của các nhà thầu xây dựng phần Xây dựng trên cơ sở: + Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ ...

Kỹ Sư Nhà Máy Xử Lý Chất Thải

TẬP ĐOÀN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
An Giang
Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công có liên quan, các thay đổi thiết kế, bản vẽ shop drawing và biện pháp ...

Kỹ Sư Nông Nghiệp Hữu Cơ

TẬP ĐOÀN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Hà Nội
Lên kế hoạch và đề xuất các loại vật tư, máy móc, quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo yêu cầu của Ban lãnh đạo - Lên kế hoạch ...

Kỹ Sư Xây Dựng (Bqlda: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Ninh Thuận, Bình Thuận)

TẬP ĐOÀN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Lạng Sơn
Thoả thuận
Giám sát công việc thi công của các nhà thầu xây dựng phần Xây dựng trên cơ sở: + Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ ...