Việc làm tổng công ty hóa dầu petrolimex công ty cổ phần mới nhất

Tìm kiếm của bạn - Xóa

Hình thức làm việc

Kết quả tìm: Việc làm tổng công ty hóa dầu petrolimex công ty cổ phần. Có 1 việc làm tuyển dụng nhanh
Kỹ Sư Hóa Dầu Làm Việc Tại Tổng Công Ty Hóa Dầu Petrolimex – Ctcp

Kỹ Sư Hóa Dầu Làm Việc Tại Tổng Công Ty Hóa Dầu Petrolimex – Ctcp

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CÔNG TY CỔ PHẦN
Việc làm tại: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa
Mức lương: 10 triệu - 12 triệu
Thời gian: toàn thời gian cố định
1. Kỹ sư Hóa dầu làm việc tại Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP 2. Nơi làm việc: Làm việc tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Định, Nha Trang, Sài Gòn