Tìm việc làm Containerization Technology

Tìm thấy 1 việc làm phù hợp với yêu cầu của bạn.
Trang 1 / 1 việc làm
Golang Developer

Golang Developer

finan
Ho Chi Minh, Vietnam
- Experience in containerization technologies such as Docker, Kubernetes, Experience in REST, and Message Broker,Cách thức ứng tuyển- Deploying and maintaining the back-end to provide,
Dễ dàng ứng tuyển việc làm với: Mẫu CV xin việc chuyên nghiệp 2022