Tìm việc làm Kế Toán Chi Nhánh An Hạ Bình Chánh

Tìm thấy 7 việc làm phù hợp với yêu cầu của bạn.
Trang 1 / 7 việc làm
[Kế Toán] Chi nhánh An Hạ, Bình Chánh

[Kế Toán] Chi nhánh An Hạ, Bình Chánh

điện máy chợ lớn - siêu thị điện máy - nội thất chợ lớn
Hồ Chí Minh
- Kiểm tra, báo cáo việc luân chuyển tiền tệ,Theo dõi, báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ và kiểm quỹ định kỳ hoặc đột xuất, Kiểm tra, báo cáo việc luân chuyển hàng hóa,Theo dõi tài sản cố,
[An Hạ, Bình Chánh] Tuyển gấp Kế Toán

[An Hạ, Bình Chánh] Tuyển gấp Kế Toán

điện máy chợ lớn - siêu thị điện máy - nội thất chợ lớn
Hồ Chí Minh
-Theo dõi, báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ và kiểm quỹ định kỳ hoặc đột xuất, Kiểm tra, báo cáo việc luân chuyển tiền tệ,Theo dõi tài sản cố định, kiểm kê hàng hóa, Kiểm tra, báo cáo việc,
[Chi nhánh An Hạ, Bình Chánh] Kế Toán kho

[Chi nhánh An Hạ, Bình Chánh] Kế Toán kho

điện máy chợ lớn - siêu thị điện máy - nội thất chợ lớn
Hồ Chí Minh
- Kiểm tra, báo cáo việc luân chuyển tiền tệ,Theo dõi, báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ và kiểm quỹ định kỳ hoặc đột xuất, Kiểm tra, báo cáo việc luân chuyển hàng hóa,Theo dõi tài sản cố,
[An Hạ, Bình Chánh] Kế Toán

[An Hạ, Bình Chánh] Kế Toán

điện máy chợ lớn - siêu thị điện máy - nội thất chợ lớn
Hồ Chí Minh
-Theo dõi tài sản cố định, kiểm kê hàng hóa,Theo dõi, báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ và kiểm quỹ định kỳ hoặc đột xuất, Kiểm tra, báo cáo việc luân chuyển tiền tệ, Kiểm tra, báo cáo việc,
[Chi nhánh An Hạ, Bình Chánh] Kế Toán kho

[Chi nhánh An Hạ, Bình Chánh] Kế Toán kho

điện máy chợ lớn - siêu thị điện máy - nội thất chợ lớn
Hồ Chí Minh
-Theo dõi, báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ và kiểm quỹ định kỳ hoặc đột xuất, Kiểm tra, báo cáo việc luân chuyển tiền tệ,Theo dõi tài sản cố định, kiểm kê hàng hóa, Kiểm tra, báo cáo việc,
[An Hạ, Bình Chánh] Kế Toán

[An Hạ, Bình Chánh] Kế Toán

điện máy chợ lớn - siêu thị điện máy - nội thất chợ lớn
Hồ Chí Minh
-Theo dõi, báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ và kiểm quỹ định kỳ hoặc đột xuất,Theo dõi tài sản cố định, kiểm kê hàng hóa, Kiểm tra, báo cáo việc luân chuyển tiền tệ, Kiểm tra, báo cáo việc,
Chuyên Viên Kế Toán - [BAC A BANK - Chi nhánh An Giang/ Bình Thuận/ Đồng Tháp]

Chuyên Viên Kế Toán - [BAC A BANK - Chi nhánh An Giang/ Bình Thuận/ Đồng Tháp]

ngân hàng thương mại cổ phần bắc á- bac a bank
An Giang, Bình Thuận, Đồng Tháp
Cạnh Tranh
Nhiệm vụ chính:Theo dõi, quản lý về mặt giá trị TSCĐ, CCDC và tính khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí CCDC và các khoản chi phí chờ phân bổ khác theo định kỳ; thực hiện chấm, đối chiếu các số liệu liên,
Dễ dàng ứng tuyển việc làm với: Mẫu CV xin việc chuyên nghiệp 2022