Tìm việc làm Trợ Lý Kinh Doanh Lc + Thưởng Lên Đến M

Tìm thấy 1 việc làm phù hợp với yêu cầu của bạn.
Trang 1 / 1 việc làm
TRỢ LÝ KINH DOANH ( LC + Thưởng lên đến 10M)

TRỢ LÝ KINH DOANH ( LC + Thưởng lên đến 10M)

công ty cổ phần tập đoàn hào nam
Hà Nội
- Thực hiện công tác tiếp nhận ứng viên khi có nhân viên mới: phổ biến nội quy, cơ cấu phòng ban, Soạn thảo hợp đồng, chính sách, các văn bản của bộ phận kinh doanh theo chỉ đạo,
Dễ dàng ứng tuyển việc làm với: Mẫu CV xin việc chuyên nghiệp 2022