Việc làm công ty cổ phần bao bì nhựa tân tiến mới nhất

Tìm kiếm của bạn - Xóa

Địa điểm

Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần bao bì nhựa tân tiến. Có 1 việc làm tuyển dụng nhanh
NHÂN VIÊN QC

NHÂN VIÊN QC

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Việc làm tại: Đường Ts 5 - Kcn Tiên Sơn - Từ Sơn
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: toàn thời gian
Kiểm soát lỗi phát sinh trên dây truyền sản xuất. Cô lập và xử lý nếu có lỗi phát sinh. Giảm thiểu lỗi phát sinh, không để lỗi lặp lại trên dây truyền sản xuất.