Tạo CV xin việc của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

việc làm công ty cổ phần phát triển tùng lâm

Bạn đang xem việc từ 1 đến 3 của 3 việc làm công ty cổ phần phát triển tùng lâm

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÙNG LÂM
Quảng Ninh
Tham gia lập và quản lý kế hoạch tài chính, tham mưu Trưởng Phòng về việc huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Chủ động theo dõi và ...

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÙNG LÂM
➢ Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam - Đại Lộc (Quảng Nam)
Thỏa Thuận
Mô tả công việc * Chi tiết công việc: - Tổ chức bộ máy Kế toán Nhà máy: tổ chức mô hình Phòng Tài chính - kế toán và các bộ phận trực thuộc được Tổng Giám đốc phân công quản ...

Kỹ Sư Nông Nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÙNG LÂM
➢ Đại Lãnh, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam - Đại Lộc (Quảng Nam)
Thỏa Thuận
Mô tả công việc - Lập dự toán và kế hoạch kinh doanh cây giống của vườn ươm. - Thực hiện giám sát kỹ thuật về ươm giống tại vườn ươm, quản lý công nhân vườn ươm. - Chăm sóc ...