Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần quản trị nguồn nhân lực m talent. Có 427 việc làm tuyển dụng nhanh
Nhân viên Quản lý và Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB

Nhân viên Quản lý và Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Bắc Ninh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Tiếp nhận PCCV quản lý khoản vay quá hạn 2. Theo dõi và nhắc nợ KH trả nợ 3. Thực hiện xuống nhà làm việc với KH (những khoản vay chây ì, bất hợp tác) 4. Cập nhật thông tin tác ...
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - KVH - MSB Bình Dương

Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - KVH - MSB Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Bình Dương
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng: Gửi đề nghị soạn thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ liên quan đối với khoản cấp tín dụng thông thường Thực hiện soạn thảo ...
CV/ CVC Phê duyệt tín dụng bán lẻ - QLRR - MSB

CV/ CVC Phê duyệt tín dụng bán lẻ - QLRR - MSB

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Thẩm định và đề xuất ý kiến phê duyệt cấp tín dụng tới Cấp có thẩm quyền 2. Kiểm tra các thông tin về tài sản bảo đảm và hồ sơ tín dụng do Chuyên viên Kinh doanh thu thập 3. Thực hiện thẩm định, phân tích hồ sơ tín ...
Chuyên viên Hành chính Kế toán - TNS

Chuyên viên Hành chính Kế toán - TNS

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Hà Nam
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Lập hồ sơ thanh toán, quản lý các khoản thanh toán của khách hàng - Theo dõi công nợ và đốc thúc khách hàng thanh toán đúng hạn - Kiểm tra chi phí hoạt động tòa nhà đúng với ngân sách được duyệt ...
Chuyên viên Hành chính Kế toán - TNS - Hà Nam

Chuyên viên Hành chính Kế toán - TNS - Hà Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Hà Nam
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Làm các hồ sơ, thủ tục giấy tờ liên quan đến mua sắm, thanh toán, quyết toán… - Quản lý hồ sơ văn phòng, - Soạn các thông báo và các bảng biểu liên quan đến công tác hành chính.
CVCC/ Chuyên gia Thẩm định thông tin tín dụng doanh nghiệp - QLRR - MSB

CVCC/ Chuyên gia Thẩm định thông tin tín dụng doanh nghiệp - QLRR - MSB

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Tiếp nhận Hồ sơ trình cấp tín dụng qua Phiếu giao việc. Sắp xếp và xác nhận lịch thẩm định thực địa khách hàng với Đơn vị kinh doanh 2. Gặp gỡ làm việc với chủ Doanh nghiệp và Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp, đánh ...
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - RB - MSB Tiền Giang

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - RB - MSB Tiền Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Tiền Giang
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Phát triển kinh doanh: - Tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ chuyên viên bán hàng trong khu vực, hỗ trợ kiểm soát danh mục, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình các bộ phận liên quan. - Quản lý khoản vay của ...
Giám đốc Bán hàng ngân hàng giao dịch cấp 1 - EB - MSB

Giám đốc Bán hàng ngân hàng giao dịch cấp 1 - EB - MSB

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Hoạch định, xây dựng chiến lược bán giải pháp Ban NHGD: - Hoạch định, xây dựng các chiến lược bán hàng theo mô hình bán hàng chiến lược - Nghiên cứu, lập kế hoạch bán hàng cho toàn đội ngũ bán hàng Ban NHGD; ...
Chuyên viên chính Bảo hiểm rủi ro tín dụng - BBH - MSB

Chuyên viên chính Bảo hiểm rủi ro tín dụng - BBH - MSB

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Xây dựng quy trình, quy định, chính sách liên quan đến BH RRTD: - Xây dựng các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ đối với mảng BH Tài sản bảo đảm trong nội bộ ngân hàng và với công ty BH, công ty môi giới BH (nếu có) đối với ...
Giám đốc Quản lý giải pháp tín dụng tín chấp - RB - MSB

Giám đốc Quản lý giải pháp tín dụng tín chấp - RB - MSB

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Quản lý, điều hành hoạt động bộ phận - Đề xuất đặc tính và quy trình sản phẩm tín dụng căn cứ trên tư vấn từ các phòng ban liên quan và định hướng từ Giám đốc Trung tâm Giải pháp và Trung tâm Phân khúc khách ...
Kiểm soát viên - RB - MSB

Kiểm soát viên - RB - MSB

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Kiểm tra, hỗ trợ và ký kiểm soát các nghiệp vụ giao dịch của Phòng, đảm bảo tính hợp lệ, tuân thủ các quy trình, quy định của MSB và Pháp luật. 2. Nâng cao hình ảnh và thương hiệu của MSB khi khách hàng đến ...
Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB

Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Phát triển mạng lưới khách hàng, xác định và tìm kiếm đối tượng khách hàng mục tiêu có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng khách hàng cá nhân. - Tư vấn, cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ nhằm ...
Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ - TNS

Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ - TNS

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNS HOLDINGS là một thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam, hoạt động trong lĩnh vực Quản lý Bất động sản, chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý chung cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm ...
Chuyên viên chính Bảo hiểm rủi ro hoạt động - BBH - MSB

Chuyên viên chính Bảo hiểm rủi ro hoạt động - BBH - MSB

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Tổ chức triển khai các hoạt động BH rủi ro hoạt động tại MSB, TNG: a) Xây dựng và vận hành các gói BH rủi ro hoạt động hàng năm: - Xây dựng chính sách BH, mua và hợp tác BH trên toàn hệ thống; - Đánh giá các rủi ro ...
Chuyên viên cao cấp Tiền lương và phúc lợi - MTALENT

Chuyên viên cao cấp Tiền lương và phúc lợi - MTALENT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Thực hiện các tác nghiệp liên quan tới công việc tính lương theo các quy trình hiện tại của M-Talent: - Tổng hợp, cập nhật và kiểm tra dữ liệu đầu vào (chấm công, các khoản input khác..); - Thực ...