Tạo CV xin việc của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

việc làm công ty cổ phần tng power

Bạn đang xem việc từ 1 đến 15 của 278 việc làm công ty cổ phần tng power

Trưởng Phòng Tuyển Dụng Kinh Doanh - VP Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Phú Thọ , Huyện Phù Ninh
Thương Lượng Month
Tuân thủ giờ giấc làm việc và các qui định của Công ty. - Thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng theo yêu cầu của Ban Giám đốc. - Thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng ...

Giám Đốc Miền (KV: Bình Dương, Bình Phước)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Bình Dương, Bình Phước
Thương Lượng Month
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm từ 3 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí cấp ...

Giám Sát Bán Hàng (KV: Bình Định)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Bình Định
Thương Lượng Month
Hỗ trợ GĐ Kinh doanh, GĐ miền trong việc lập kế hoạch bán hàng hàng năm, triễn khai công tác bán hàng. Hỗ trợ, hướng dẫn các đại lý, NPP trong hệ ...

Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Quảng Bình, Quảng Trị, Huế)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế
Thương Lượng Month
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm có thể từ 5 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí ...

Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Kom Tum, Đăk Lăk)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Đắk Lắk, Kon Tum
Thương Lượng Month
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm có thể từ 5 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí ...

Giám Đốc Miền (KV: Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định
Thương Lượng Month
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm từ 3 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí cấp ...

Giám Đốc Miền (KV: Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
Thương Lượng Month
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm từ 3 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí cấp ...

Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
Thương Lượng Month
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm có thể từ 5 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí ...

Giám Đốc Miền (KV: Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Cần Thơ, Kiên Giang, Vĩnh Long
Thương Lượng Month
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm từ 3 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí cấp ...

Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Thanh Hóa, Ninh Bình)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Ninh Bình, Thanh Hóa
Thương Lượng Month
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm có thể từ 5 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí ...

Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận
Thương Lượng Month
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm có thể từ 5 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí ...

Giám Đốc Miền (KV: Phú Yên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Phú Yên
Thương Lượng Month
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm từ 3 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí cấp ...

Giám Đốc Miền (KV: Thái Bình)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Thái Bình
Thương Lượng Month
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm từ 3 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí cấp ...

Giám Đốc Miền (KV: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
Thương Lượng Month
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm từ 3 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí cấp ...

Giám Đốc Miền (KV: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận
Thương Lượng Month
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm từ 3 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí cấp ...