Kết quả tìm: Việc làm công ty tài chính tnhh mtv quốc tế việt nam jaccs. Có 245 việc làm tuyển dụng nhanh
Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh [Tp. Hải Dương]

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh [Tp. Hải Dương]

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Hải Dương
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Làm việc tại Cửa hàng xe máy/ điện máy để tư vấn cho khách hàng hiểu và sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho vay và mua xe gắn máy/ các sản phẩm điện máy trả góp của Công ty. Thực hiện làm hồ sơ cho khách hàng vay và gởi hồ sơ cho bộ ...
[Pleiku_Gia Lai] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh

[Pleiku_Gia Lai] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Gia Lai
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Làm việc tại Cửa hàng xe máy/ điện máy để tư vấn cho khách hàng hiểu và sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho vay và mua xe gắn máy/ các sản phẩm điện máy trả góp của Công ty. Thực hiện làm hồ sơ cho khách hàng vay và gởi hồ sơ cho bộ ...
Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Bắc Giang/ Hà Nội/ Quảng Bình

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Bắc Giang/ Hà Nội/ Quảng Bình

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Quản lý nhân viên Tư Vấn Kinh Doanh trong nhóm: lên lịch làm việc, quản lý giờ giấc làm việc, thái độ phục vụ, kỹ năng tư vấn. - Huấn luyện, kèm cặp và nâng cao kỹ năng thực tế cho nhân viên Tư Vấn Kinh Doanh trong nhóm. - ...
GẤP_Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh_kênh điện máy [HCM]

GẤP_Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh_kênh điện máy [HCM]

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Làm việc tại Cửa hàng xe máy/ điện máy để tư vấn cho khách hàng hiểu và sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho vay và mua xe gắn máy/ các sản phẩm điện máy trả góp của Công ty. Thực hiện làm hồ sơ cho khách hàng vay và gởi hồ sơ cho bộ ...
[Kiên Giang] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh

[Kiên Giang] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Kiên Giang
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Làm việc tại Cửa hàng xe máy/ điện máy để tư vấn cho khách hàng hiểu và sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho vay và mua xe gắn máy/ các sản phẩm điện máy trả góp của Công ty. Thực hiện làm hồ sơ cho khách hàng vay và gởi hồ sơ cho bộ ...
Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh [Xuân Trường_Nam Định]

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh [Xuân Trường_Nam Định]

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Nam Định
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Làm việc tại Cửa hàng xe máy/ điện máy để tư vấn cho khách hàng hiểu và sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho vay và mua xe gắn máy/ các sản phẩm điện máy trả góp của Công ty. Thực hiện làm hồ sơ cho khách hàng vay và gởi hồ sơ cho bộ ...
Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh, Thời Vụ 6 Tháng [Chương Mỹ_Hà Nội]

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh, Thời Vụ 6 Tháng [Chương Mỹ_Hà Nội]

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 vnd
Thời gian: thời vụ/ nghề tự do
Làm việc tại Cửa hàng xe máy/ điện máy để tư vấn cho khách hàng hiểu và sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho vay và mua xe gắn máy/ các sản phẩm điện máy trả góp của Công ty. Thực hiện làm hồ sơ cho khách hàng ...
Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh [Hai Bà Trưng_Hà Nội_Thời vụ 6 tháng]

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh [Hai Bà Trưng_Hà Nội_Thời vụ 6 tháng]

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 vnd
Thời gian: thời vụ/ nghề tự do
Làm việc tại Cửa hàng xe máy/ điện máy để tư vấn cho khách hàng hiểu và sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho vay và mua xe gắn máy/ các sản phẩm điện máy trả góp của Công ty. Thực hiện làm hồ sơ cho khách hàng vay và gởi hồ sơ cho bộ ...
Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Đồng Nai (Ưu tiên mảng Nội Thất/ Vật Liệu XD)

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Đồng Nai (Ưu tiên mảng Nội Thất/ Vật Liệu XD)

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Đồng Nai
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Quản lý nhân viên Tư Vấn Kinh Doanh trong nhóm: lên lịch làm việc, quản lý giờ giấc làm việc, thái độ phục vụ, kỹ năng tư vấn. - Huấn luyện, kèm cặp và nâng cao kỹ năng thực tế cho nhân viên Tư Vấn Kinh Doanh trong nhóm. - ...
Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh [Hoành Bồ_Quảng Ninh]

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh [Hoành Bồ_Quảng Ninh]

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Quảng Ninh
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Làm việc tại Cửa hàng xe máy/ điện máy để tư vấn cho khách hàng hiểu và sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho vay và mua xe gắn máy/ các sản phẩm điện máy trả góp của Công ty. Thực hiện làm hồ sơ cho khách hàng vay và gởi hồ sơ cho bộ ...
[Tp. Thanh Hóa] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh

[Tp. Thanh Hóa] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Thanh Hóa
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Làm việc tại Cửa hàng xe máy/ điện máy để tư vấn cho khách hàng hiểu và sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho vay và mua xe gắn máy/ các sản phẩm điện máy trả góp của Công ty. Thực hiện làm hồ sơ cho khách hàng vay và gởi hồ sơ cho bộ ...
[Bắc Ninh] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh

[Bắc Ninh] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Bắc Ninh
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Làm việc tại Cửa hàng xe máy/ điện máy để tư vấn cho khách hàng hiểu và sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho vay và mua xe gắn máy/ các sản phẩm điện máy trả góp của Công ty. Thực hiện làm hồ sơ cho khách hàng vay và gởi hồ sơ cho bộ ...
[Tp. Nam Định] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh

[Tp. Nam Định] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Nam Định
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Làm việc tại Cửa hàng xe máy/ điện máy để tư vấn cho khách hàng hiểu và sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho vay và mua xe gắn máy/ các sản phẩm điện máy trả góp của Công ty. Thực hiện làm hồ sơ cho khách hàng vay và gởi hồ sơ cho bộ ...
Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Bạc Liêu/ Kiên Giang/ Đồng Tháp

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Bạc Liêu/ Kiên Giang/ Đồng Tháp

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Bạc Liêu
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Quản lý nhân viên Tư Vấn Kinh Doanh trong nhóm: lên lịch làm việc, quản lý giờ giấc làm việc, thái độ phục vụ, kỹ năng tư vấn. - Huấn luyện, kèm cặp và nâng cao kỹ năng thực tế cho nhân viên Tư Vấn Kinh Doanh trong nhóm. - ...
Nhân viên tư vấn kinh doanh_kênh Điện Máy [Khu vực HCM]

Nhân viên tư vấn kinh doanh_kênh Điện Máy [Khu vực HCM]

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Làm việc tại Cửa hàng xe máy/ điện máy để tư vấn cho khách hàng hiểu và sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho vay và mua xe gắn máy/ các sản phẩm điện máy trả góp của Công ty. Thực hiện làm hồ sơ cho khách hàng vay và gởi hồ sơ cho bộ ...