Tạo CV xin việc của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

việc làm him lam land corp

Bạn đang xem việc từ 1 đến 15 của 26 việc làm him lam land corp

PR Executive

HIM LAM LAND CORP
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
CONTENT - Biên tập nội dung theo yêu cầu của các dự án. - Trao đổi nội bộ, kết hợp với báo chí, sự kiện và các phòng ban liên quan để xây dựng, đề xuất nội dung tin bài theo các ...

Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng

HIM LAM LAND CORP
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Công tác tuyển dụng: - Lập bảng mô tả công việc (BMTCV) và thông báo tuyển dụng cho từng vị trí tuyển dụng. - Đăng tuyển vị trí tuyển dụng lên trang ...

Kế Toán Tổng Hợp - CN Hà Nội (Nam)

HIM LAM LAND CORP
Hà Nội
Cạnh Tranh
Kiểm tra giám sát các phần hành kế toán chi nhánh; - Lập/kiểm tra Báo cáo tài chính quý, năm; - Lập/kiểm tra Báo cáo thực hiện 6 tháng, năm và các mẫu báo cáo kế hoạch; - ...
2 tuần trước xem thêm...

Chuyên Viên Tuyển Dụng

HIM LAM LAND CORP
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Công tác tuyển dụng: - Lập bảng mô tả công việc (BMTCV) và thông báo tuyển dụng cho từng vị trí tuyển dụng. - Đăng tuyển vị trí tuyển dụng lên trang ...

Nhân Viên Bảo Trì

HIM LAM LAND CORP
Hồ Chí Minh
7 - 10 Triệu
Đảm bảo thực hiện việc vận hành chính xác các hệ thống kỹ thuật trong chung cư. - Tiếp nhận đề nghị sửa chữa của khách hàng gửi về ...

Nhân Viên Bảo Trì Chung Cư (Quận 9)

HIM LAM LAND CORP
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Đảm bảo thực hiện việc vận hành chính xác các hệ thống kỹ thuật trong chung cư. - Tiếp nhận đề nghị sửa chữa của khách hàng gửi về Ban quản lý chung cư; Xử lý, sửa chữa kịp ...

Nhân Viên Bảo Trì Chung Cư (Quận 9)

HIM LAM LAND CORP
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Đảm bảo thực hiện việc vận hành chính xác các hệ thống kỹ thuật trong chung cư. - Tiếp nhận đề nghị sửa chữa của khách hàng gửi về Ban quản lý chung cư; Xử lý, sửa chữa kịp ...

Nhân Viên Bảo Trì Chung Cư (Quận 9)

HIM LAM LAND CORP
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Đảm bảo thực hiện việc vận hành chính xác các hệ thống kỹ thuật trong chung cư. - Tiếp nhận đề nghị sửa chữa của khách hàng gửi về Ban quản lý chung cư; Xử lý, sửa chữa kịp ...

Nhân Viên Bảo Trì Chung Cư (Quận 9)

HIM LAM LAND CORP
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Đảm bảo thực hiện việc vận hành chính xác các hệ thống kỹ thuật trong chung cư. - Tiếp nhận đề nghị sửa chữa của khách hàng gửi về Ban quản lý chung cư; Xử lý, sửa chữa kịp ...

PR Executive

HIM LAM LAND CORP
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
CONTENT - Biên tập nội dung theo yêu cầu của các dự án. - Trao đổi nội bộ, kết hợp với báo chí, sự kiện và các phòng ban liên quan để xây dựng, đề xuất nội dung tin bài theo các ...

Chuyên Viên Tuyển Dụng

HIM LAM LAND CORP
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Công tác tuyển dụng: - Lập bảng mô tả công việc (BMTCV) và thông báo tuyển dụng cho từng vị trí tuyển dụng. - Đăng tuyển vị trí tuyển dụng lên trang ...

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Hà Nội

HIM LAM LAND CORP
Hà Nội
Cạnh Tranh
Hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh trong việc điều hành Chi nhánh theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Chi nhánh; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh và pháp luật về nhiệm vụ ...
2 tuần trước xem thêm...

Kế toán Doanh thu

HIM LAM LAND CORP
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Lập chứng từ kế toán: + Kiểm tra lại các khoản thu có đảm bảo tính chính xác trước khi lập hóa đơn; + Xuất hóa đơn GTGT tất cả các hoạt động của công ty (trừ dịch vụ quản ...
1 tháng trước xem thêm...

Nhân Viên Kế Toán (Sinh viên mới tốt nghiệp)

HIM LAM LAND CORP
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
Kiểm tra, nhập liệu hợp đồng mua bán vào phần mềm kế toán; - Thu thập hồ sơ hỗ trợ lãi vay cho khách hàng, kiểm tra đối chiếu và trình ký; - Kiểm tra, tính và đối chiếu lại ...
2 tháng trước xem thêm...

Chuyên Viên Thiết Kế

HIM LAM LAND CORP
Hồ Chí Minh
Cạnh Tranh
- Thiết kế các ấn phẩm liên quan đến bộ nhận dạng thương hiệu công ty; thiết kế cho các sự kiện truyền thông nội bộ và bên ngoài: Poster, ...