Kết quả tìm: Việc làm khối khđc ngân hàng thương mại cổ phần phương đông. Có 97 việc làm tuyển dụng nhanh
Miền Nam - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường

Miền Nam - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 6,000,000 - 12,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Nhận danh sách Khách hàng từ quản lý và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về quản lý - Chuyển khoản nợ thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng ...
Miền Trung - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường

Miền Trung - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Bình Thuận
Mức lương: 6,000,000 - 12,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Nhận danh sách Khách hàng từ quản lý và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về quản lý - Chuyển khoản nợ thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng ...
HCM - Chuyên Viên Phê Duyệt

HCM - Chuyên Viên Phê Duyệt

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ khách hàng theo quy định của Khối KHDC - Xử lý các hồ sơ có kết quả FI: đối chiếu thông tin , hình ảnh, giấy tờ và phát hiện các dấu hiện gian lận - Xử lý các hồ sơ yêu cầu có kết quả nhanh: ...
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Nhận danh sách Khách hàng từ quản lý và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về quản lý - Chuyển khoản nợ thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng ...
Miền Bắc - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường

Miền Bắc - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: 6,000,000 - 12,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Nhận danh sách Khách hàng từ quản lý và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về quản lý - Chuyển khoản nợ thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng ...
Chuyên Viên Tuyển Dụng

Chuyên Viên Tuyển Dụng

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 13,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Xây dựng chiến lược thu hút nhân sự cùng các giải pháp nâng cao chất lượng đầu vào của tuyển dụng. - Đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực của Đơn vị về số lượng, đảm bảo về chất lượng và phù hợp với văn hóa Công ty. - Xây dựng ...
Đắk Lak, Lâm Đồng, Ninh Thuận - Giám Sát Kinh Doanh Tài Chính

Đắk Lak, Lâm Đồng, Ninh Thuận - Giám Sát Kinh Doanh Tài Chính

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Dak Lak
Mức lương: 13,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Quản lý đội nhóm kinh doanh trực tiếp (10-12 team sales) - Giám sát lịch trình và hỗ trợ từng nhóm kinh doanh tại khu vực quản lý - Thúc đẩy, tạo động lực cho nhóm hoạt động tốt., nâng cao ...
Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng

Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 12-15 triệu
Thời gian: nhân viên chính thức
Kiểm tra mẫu để đảm bảo công tác thẩm định và phê duyệt tại Khối KHĐC được xử lý phù hợp theo quy định và chính sách hiện hành. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị để cải ...
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động

Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 12-15 triệu
Thời gian: nhân viên chính thức
• Xây dựng và đẩy mạnh các công tác quản trị rủi ro hoạt động trong công ty và tại các đơn vị/ bộ phận được phân công. • Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa quản trị rủi ro ...
Chuyên Viên Chiến Lược Thu Nợ

Chuyên Viên Chiến Lược Thu Nợ

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Có kinh nghiệm về chiến lược Scorecard/ Phân khúc rủi ro - Phát triển scorecard mới cho Bp Thu hồi nợ, kết hợp chặt chẽ với nhóm MIS để phân công hợp đồng - Phát triển/ giám sát mô hình chấm điểm hợp đồng , xây dựng mô hình ...
1 tuần trước   xem thêm...
Giám Sát Thẩm Định Hiện Trường

Giám Sát Thẩm Định Hiện Trường

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Giám sát các hoạt động liên quan đến khu vực và theo dõi tình hình làm việc của vùng Theo dõi chỉ số hiệu quả làm việc theo ngày/tháng/quý/năm của vùng được giao Tương tác hỗ trợ công việc với các phòng ban bộ phận ...
[HCM] Chuyên Viên Cao Cấp Thu Nợ Pháp Lý

[HCM] Chuyên Viên Cao Cấp Thu Nợ Pháp Lý

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Hỗ trợ nhân viên thu hồi nợ nội bộ và các đối tác thu hộ cách tiếp cận, đàm phán và đề xuất phương án thanh toán cho khách hàng và tiến tới thỏa thuận thanh toán rõ ràng. - Hỗ trợ thu hồi ...
Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Phê Duyệt

Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Phê Duyệt

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10-12 triệu
Thời gian: nhân viên chính thức
Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ khách hàng theo quy định của Khối KHDC Xử lý các hồ sơ có kết quả FI: đối chiếu thông tin , hình ảnh, giấy tờ và phát hiện các dấu hiện gian lận ...
HCM - Chuyên Viên Phê Duyệt

HCM - Chuyên Viên Phê Duyệt

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ khách hàng theo quy định của Khối KHDC - Xử lý các hồ sơ có kết quả FI: đối chiếu thông tin , hình ảnh, giấy tờ và phát hiện các dấu hiện gian lận - Xử lý các hồ sơ yêu cầu có kết quả nhanh: ...
Data Engineer - Lead generation specialist

Data Engineer - Lead generation specialist

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Analyze requirement, write efficient SQL queries and debug/tune their performance - Extract data from database based on requirement of analysts - Design and maintain data infrastructure for fast and flexible reporting ...