Mẹo: Nhập tên thành phố, quận huyện của bạn vào ô "địa điểm" để hiển thị việc làm tại đó.
Hiển thị 1 - 15 trên 68 việc
Chuyên Viên An Ninh (Điều tra)

Chuyên Viên An Ninh (Điều tra)

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 12,000,000 - 18,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đảm bảo đúng thời gian theo quy định. - Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và CBNV trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của ...
[HCM] Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm Thẻ Tín Dụng

[HCM] Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm Thẻ Tín Dụng

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Quản lý nghiệp vụ và hiệu quả công việc của bộ phận thẻ tín dụng - Quản lý bộ phận, tư vấn kịp thời, giải quyết các khó khăn, thắc mắc về sản phẩm. - Xây dựng và chỉ đạo các chiến lược sản phẩm thẻ tín dụng. - Xây dựng tài ...
An Giang- Giám Sát Kinh Doanh Tài Chính

An Giang- Giám Sát Kinh Doanh Tài Chính

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: An Giang
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Quản lý đội nhóm kinh doanh trực tiếp (10-12 team sales) - Giám sát lịch trình và hỗ trợ từng nhóm kinh doanh tại khu vực quản lý - Thúc đẩy, tạo động lực cho nhóm hoạt động tốt., nâng cao tinh thần đồng đội và thúc đẩy doanh ...
Trưởng nhóm Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ-QA

Trưởng nhóm Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ-QA

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Khảo sát tình hình hoạt động của nhân viên kinh doanh. - Khảo sát khách hàng theo từng Vùng. - Lắng nghe, ghi nhận và đánh giá cuộc gọi của từng nhân viên Telesale. Đưa ra hướng khắc phục kịp thời đối với những trường hợp ...
[HCM] Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro hoạt động

[HCM] Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro hoạt động

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
· Xây dựng và đẩy mạnh các công tác quản trị rủi ro hoạt động trong công ty và tại các đơn vị/ bộ phận được phân công. · Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa quản trị rủi ro hoạt động. · Đảm bảo việc xây dựng và tuân thủ ...
[HCM] TRƯỞNG PHÒNG KHỞI TẠO NGUỒN KHÁCH HÀNG

[HCM] TRƯỞNG PHÒNG KHỞI TẠO NGUỒN KHÁCH HÀNG

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu khách hàng hiện hữu; Xem xét các nguồn dữ liệu hiện tại của Ngân hàng và chọn lọc các dữ liệu phù hợp với khách hàng mục tiêu của Khối KHĐC; Nghiên cứu cơ sở dữ liệu khách hàng hiện hữu của ...
[HCM] Chuyên Viên Chính Sách / Phân tích rủi ro

[HCM] Chuyên Viên Chính Sách / Phân tích rủi ro

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
- Đánh giá cơ chế, quy trình, quy định, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng và đề xuất các cải tiến, soạn thảo điều chỉnh hoặc đưa ra các giải pháp - Rà soát các hồ sơ, tài liệu, quy trình, quy định ...
Chuyên viên phòng chống gian lận

Chuyên viên phòng chống gian lận

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Thực hiện việc điều tra ban đầu (tại chỗ) các vụ việc nghi ngờ được chuyển tiếp từ các bộ phận, phòng ban thuộc Khối. - Tiến hành điều tra chuyên sâu dựa trên những phát hiện thông qua việc xem xét dữ liệu để phát hiện các ...
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm-HCM

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm-HCM

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Nghiên cứu thị trường, khảo sát đối thủ cạnh tranh. - Đề xuất ý tưởng sản phẩm mới và làm việc với các phòng ban liên quan để phát triển sản phẩm. - Quản lý sản phẩm hiện hữu, đưa ra ý tưởng cải tiến sản phẩm hiện hữu, làm ...
Teamlead - Thẩm định qua điện thoại

Teamlead - Thẩm định qua điện thoại

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 11,000,000 - 13,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Quản lý nhân viên thẩm định qua điện thoại về năng suất và thời gian xử lý hồ sơ, đảm bảo hồ sơ được xử lý đúng quy trình - Kiểm tra chất lượng hồ sơ của nhân viên, hằng ngày nghe và đánh giá chất lượng các cuộc gọi của nhân ...
Chuyên viên phát triển dữ liệu

Chuyên viên phát triển dữ liệu

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Phát triển khách hàng ,Tìm kiếm khách hàng mới … - Phối hợp với các phòng ban liên quan và đề xuất biện pháp hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm khách hàng . - Giao tiếp tốt , kỹ năng thu thập thông tin khách hàng , ...
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm-HCM

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm-HCM

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 13,000,000 - 20,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Nghiên cứu thị trường, khảo sát đối thủ cạnh tranh. - Đề xuất ý tưởng sản phẩm mới và làm việc với các phòng ban liên quan để phát triển sản phẩm. - Quản lý sản phẩm hiện hữu, đưa ra ý tưởng cải tiến sản phẩm hiện hữu, làm ...
Trưởng nhóm Thẩm định qua điện thoại

Trưởng nhóm Thẩm định qua điện thoại

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Quản lý nhân viên thẩm định qua điện thoại về năng suất và thời gian xử lý hồ sơ, đảm bảo hồ sơ được xử lý đúng quy trình - Kiểm tra chất lượng hồ sơ của nhân viên, hằng ngày nghe và đánh giá chất lượng các cuộc gọi của nhân ...
Lập trình viên Back –end developer

Lập trình viên Back –end developer

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Tổ chức dự án ,nghiên cứu công nghệ xây dựng liên quan đến Python, C/C++, Java - Duy trì và cải thiện các dự án đang chạy - Thực hiện bảo mật và bảo vệ dữ liệu - Thiết kế và triển khai các giải pháp lưu trữ dữ liệu - Làm ...
Nhân viên Phát triển Dữ liệu Web

Nhân viên Phát triển Dữ liệu Web

KHỐI KHĐC - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Sử dụng các ngôn ngữ (python ,C/C++, java, matlab) thu thập, thống kê và phân tích hệ thống số liệu,tích hợp số liệu vào hệ thống (viết code web scraper tích hợp vào hệ thống). - Xử lý các vấn đề liên quan đến dữ liệu - Xây ...
Nhận việc làm mới mỗi ngày

Việc làm Khối Khđc Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông tại bất cứ đâu