Kết quả tìm: Việc làm ngân hàng phương đông ocb. Có 85 việc làm tuyển dụng nhanh
Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - An Giang, Cần Thơ, Long An

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - An Giang, Cần Thơ, Long An

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Việc làm tại: An Giang
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập các kế hoạch tiếp thị và khai thác khách hàng theo từng khu vực, từng địa bàn cụ thể và từng đối tượng khách hàng. - Phát triển khách hàng mới. Bán sản phẩm, dịch vụ về huy động, tín dụng, dịch vụ và tư vấn, giải ...
Kiểm soát viên - TP. HCM

Kiểm soát viên - TP. HCM

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Bán hàng theo danh mục sản phẩm, dịch vụ được qui định. - Thực hiện qui định/ hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung. - Thực hiện các chương trình chăm sóc, tiếp thị hoặc các giải pháp thúc ...
Kiểm soát viên (Long An - Cần Giuộc)

Kiểm soát viên (Long An - Cần Giuộc)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Việc làm tại: Long An
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Bán hàng theo danh mục sản phẩm, dịch vụ được qui định. - Thực hiện qui định/ hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung. - Thực hiện các chương trình chăm sóc, tiếp thị hoặc các giải pháp thúc ...
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp FDI

Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp FDI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
- Thực hiện việc gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng tiềm năng thuộc phân khúc khách hàng doanh nghiệp FDI từ danh sách khách hàng tiềm năng - Thực hiện nghiên cứu thị trường, khách hàng, sản phẩm dịch vụ và kiến nghị ...
Chuyên viên dịch vụ tín dụng khách hàng doanh nghiệp FDI

Chuyên viên dịch vụ tín dụng khách hàng doanh nghiệp FDI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Trực tiếp/là đầu mối theo dõi việc soạn thảo hợp đồng tín dụng, thế chấp,…công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo; - Tác nghiệp trên T24 về nhập liệu liên quan đến nghiệp vụ tín dụng (bao gồm nhập liệu thanh toán quốc tế); - ...
Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - Toàn quốc

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - Toàn quốc

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập các kế hoạch tiếp thị và khai thác khách hàng theo từng khu vực, từng địa bàn cụ thể và từng đối tượng khách hàng. - Phát triển khách hàng mới. Bán sản phẩm, dịch vụ về huy động, tín dụng, dịch vụ và tư vấn, giải ...
Giám đốc quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Toàn quốc

Giám đốc quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Toàn quốc

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Tham mưu đề xuất Ban Giám đốc Chi nhánh những phương án liên quan đến hoạt động Kinh doanh về KHDN tại đơn vị. - Kiểm soát về những khoản cho vay KHDN theo quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước và OCB. - Phụ trách việc thẩm ...
Chuyên Viên Dịch Vụ Tín Dụng (Sóc Trăng)

Chuyên Viên Dịch Vụ Tín Dụng (Sóc Trăng)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Việc làm tại: Sóc Trăng
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện quy định, hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung của ngân hàng và pháp luật Việt Nam - Thực hiện các công việc hỗ trợ sau khi khoản vay được phê duyệt. Thiết lập hợp đồng tín ...
Giám đốc/Chuyên viên tín dụng - HCM, Toàn Quốc

Giám đốc/Chuyên viên tín dụng - HCM, Toàn Quốc

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Đào sâu quan hệ khách hàng hiện hữu thông qua bán chéo tất cả các sản phẩm ngân hàng thông qua các hoạt động bán hàng trong và ngoài Chi nhánh/PGD - Giới thiệu và bán các sản phẩm vay cho khách hàng mới giao dịch tại Chi ...
Giám đốc/Chuyên viên tín dụng - HCM, Toàn Quốc

Giám đốc/Chuyên viên tín dụng - HCM, Toàn Quốc

NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG - OCB
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Đào sâu quan hệ khách hàng hiện hữu thông qua bán chéo tất cả các sản phẩm ngân hàng thông qua các hoạt động bán hàng trong và ngoài Chi nhánh/PGD - Giới thiệu và bán các sản phẩm vay cho khách hàng mới giao dịch tại Chi ...
Giám đốc quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Toàn quốc

Giám đốc quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Toàn quốc

NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG - OCB
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Tham mưu đề xuất Ban Giám đốc Chi nhánh những phương án liên quan đến hoạt động Kinh doanh về KHDN tại đơn vị. - Kiểm soát về những khoản cho vay KHDN theo quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước và OCB. - Phụ trách việc thẩm ...
Chuyên viên Định chế tài chính

Chuyên viên Định chế tài chính

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Xây dưng, duy trì và quản lý quan hệ với khách hàng định chế tài chính ngân hàng + Xây dựng quan hệ tốt với KH và tăng tối đa hóa quy mô kinh doanh với KH + Gặp gỡ KH tiềm năng để xây dựng mạng lưới KH + Phát triển ...
Chuyên Viên Hạch Toán Kế Toán

Chuyên Viên Hạch Toán Kế Toán

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
- Hỗ trợ TBP/ PP/ TP xây dựng quy chế, quy định, quy trình, thông báo hướng dẫn các nội dung kế toán liên quan đến quản lý kế toán chi phí nội bộ và quản lý kế toán Tài sản phù hợp với quy định của Pháp luật áp dụng toàn ...
Nhân Viên Kinh Doanh Vốn

Nhân Viên Kinh Doanh Vốn

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
- Theo dõi và cập nhật các thông tin kinh tế vĩ mô và thị trường liên ngân hàng - Thực hiện các giao dịch vốn trên thị trường liên ngân hàng theo hạn mức phê duyệt - Theo dõi dòng tiền liên ngân hàng hàng ...
Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - Toàn quốc

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - Toàn quốc

NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG - OCB
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập các kế hoạch tiếp thị và khai thác khách hàng theo từng khu vực, từng địa bàn cụ thể và từng đối tượng khách hàng. - Phát triển khách hàng mới. Bán sản phẩm, dịch vụ về huy động, tín dụng, dịch vụ và tư vấn, giải ...