Việc làm ngành phiên dịch/ ngoại ngữ tại Cao Bằng mới nhất

Tìm kiếm của bạn - Xóa

Địa điểm

Kết quả tìm: Ngành: phiên dịch/ ngoại ngữ. Địa điểm: Cao Bằng. Có 1 việc làm tuyển dụng nhanh
01 Project Interpreter / Project Cashier (Pipc)

01 Project Interpreter / Project Cashier (Pipc)

DỰ ÁN VIE/036 –THỦY LỢI CAO BẰNG SỬ DỤNG THÔNG MINH NGUỒN NƯỚC VÀ NÔNG NGHIỆP.
Việc làm tại: cao bằng
Mức lương: Thoả thuận
Lux-Development, the Executing Agency for Bilateral Co-operation financed by the Grand Duchy of Luxembourg, is assisting the Cao Bang Department of Agriculture and Rural Development to ...
2 tháng trước   xem thêm...