Việc làm ngành phi chính phủ/ phi lợi nhuận tại Điện Biên mới nhất

Tìm kiếm của bạn - Xóa

Địa điểm

Kết quả tìm: Ngành: phi chính phủ/ phi lợi nhuận. Địa điểm: Điện Biên. Có 4 việc làm tuyển dụng nhanh
AP Bookkeeper/ Nhân Viên Kế Toán Chương Trình Vùng - Điện Biên Đông, Điện Biên

AP Bookkeeper/ Nhân Viên Kế Toán Chương Trình Vùng - Điện Biên Đông, Điện Biên

WORLD VISION INTERNATIONAL VIETNAM
Việc làm tại: Điện Biên
Mức lương: Thoả thuận
WORK CONTEXT / BACKGROUND: WVV’s Area Programs (AP) focus within one administrative district of a province which usually populated by ethnic minority people with very high rates of ...
3 tuần trước   xem thêm...
WVV AP Manager - Muong Cha, Dien Bien

WVV AP Manager - Muong Cha, Dien Bien

WORLD VISION VIETNAM
Việc làm tại: Điện Biên
Mức lương: Thoả thuận
WORK CONTEXT / BACKGROUND: World Vision is a Christian relief and development organisation working to create lasting change in the lives of children, families and communities living in ...
1 tháng trước   xem thêm...
AP Bookkeeper/ Nhân Viên Kế Toán Chương Trình Vùng - Điện Biên Đông, Điện Biên

AP Bookkeeper/ Nhân Viên Kế Toán Chương Trình Vùng - Điện Biên Đông, Điện Biên

WORLD VISION INTERNATIONAL VIETNAM
Việc làm tại: điện biên
Mức lương: Thoả thuận
WORK CONTEXT / BACKGROUND: WVV’s Area Programs (AP) focus within one administrative district of a province which usually populated by ethnic minority people with very high rates of ...
2 tháng trước   xem thêm...
WVV AP Manager - Muong Cha, Dien Bien

WVV AP Manager - Muong Cha, Dien Bien

WORLD VISION VIETNAM
Việc làm tại: Điện Biên
Mức lương: Thoả thuận
WORK CONTEXT / BACKGROUND: World Vision is a Christian relief and development organisation working to create lasting change in the lives of children, families and communities living in ...
3 tuần trước   xem thêm...