Việc làm ngành xây dựng tại Hà Giang mới nhất

Tìm kiếm của bạn - Xóa

Hình thức làm việc

Địa điểm

Kết quả tìm: Ngành: xây dựng. Địa điểm: Hà Giang. Có 2 việc làm tuyển dụng nhanh
Kỹ sư QLDA xây dựng công trình Thủy điện

Kỹ sư QLDA xây dựng công trình Thủy điện

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO LICOGI 13
Việc làm tại: hà nội, hà giang, sơn la
Mức lương: 12 triệu - 15 triệu
Thời gian: toàn thời gian cố định
Công tác Nội nghiệp - Làm việc tại VP Hà Nội - Chuẩn bị hồ sơ Pháp lý: Tập hợp, lập hồ sơ, kết hợp với các bên liên qua để trình cơ quan nhà nước thẩm định. - Kiểm tra, lập báo cáo, tờ trình, quyết định phê duyệt thiết kế các ...
Kỹ sư Cơ khí

Kỹ sư Cơ khí

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO LICOGI 13
Việc làm tại: Hà Nội, Hà Giang, Sơn La
Mức lương: 12 triệu - 15 triệu
Thời gian: toàn thời gian cố định
Công tác Nội nghiệp: - Chuẩn bị hồ sơ Pháp lý. - Kiểm tra, lập báo cáo, tờ trình, quyết định phê duyệt thiết kế các giai đoạn. - Tham gia xây dựng các quy trình Quản lý kỹ thuật - chất lượng, quy trình Quản lý tiến độ, quy ...