2 Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối Việc làm, tuyển dụng

Hiện có 2 tin tuyển dụng cập nhật mới nhất hàng giờ.
Chuyên Viên Kinh Doanh Ngoại Hối 2 - Phòng Kinh Doanh Ngoại Hối và Sản Phẩm Phái Sinh

Chuyên Viên Kinh Doanh Ngoại Hối 2 - Phòng Kinh Doanh Ngoại Hối và Sản Phẩm Phái Sinh

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
Làm việc tại: Hà Nội
Thực hiện giao dịch kinh doanh ngoại hối và sản phẩm phái sinh trên thị trường liên ngân hàng (FX Trader)
[TRUNG TÂM KINH DOANH TIỀN TỆ] - CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT RỦI RO NGOẠI HỐI

[TRUNG TÂM KINH DOANH TIỀN TỆ] - CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT RỦI RO NGOẠI HỐI

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK
Làm việc tại: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.hồ Chí Minh
- Xây dựng hệ thống kiểm soát tính tuân thủ các hạn mức, quy định về chốt chặn kiểm soát; tham mưu các đề xuất về hạn mức kinh doanh ngoại tệ, vàng, cấu trúc tỷ giá/lãi suất/hàng hóa của Trung tâm,