2 F&B Concept Việc làm, tuyển dụng

Hiện có 2 tin tuyển dụng cập nhật mới nhất hàng giờ.
Giám Đốc Kinh Doanh Tổ Hợp Dịch Vụ - Kinh Nghiệm F&B

Giám Đốc Kinh Doanh Tổ Hợp Dịch Vụ - Kinh Nghiệm F&B

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF JAPAN
Làm việc tại: Hà Nội
• Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh tổ hợp dịch vụ Nhà hàng cao cấp và các dự án liên quan đến tổ hợp Siêu VIP của Công ty,• Ghi nhận sự cố gắng, cống hiến của nhân viên đã,
Giám Đốc Kinh Doanh Tổ Hợp Dịch Vụ - Kinh Nghiệm F&B

Giám Đốc Kinh Doanh Tổ Hợp Dịch Vụ - Kinh Nghiệm F&B

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF JAPAN
Làm việc tại: Hà Nội
• Ghi nhận sự cố gắng, cống hiến của nhân viên đã làm được,• Mở rộng thị trường, xây dựng kênh data khách hàng và duy trì các mối quan hệ với các đối tác tiềm năng,• Kết hợp với bộ phận liên quan,