7 Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Việc làm, tuyển dụng

Hiện có 7 tin tuyển dụng cập nhật mới nhất hàng giờ.
Chuyên Viên Chính Sách Tín Dụng KHDN Cấp 2

Chuyên Viên Chính Sách Tín Dụng KHDN Cấp 2

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Làm việc tại: Hà Nội
Chuyên viên Chính sách Tín dụng KHDN Cấp 2 – Ban Chính sách và Quản lý rủi ro tín dụng, Khối Quản trị rủi roXây dựng mục tiêu, kế hoạch hành động để thực hiện mục tiêu theo định kỳ hàng,
Giám Đốc Ban Chính Sách Tín Dụng

Giám Đốc Ban Chính Sách Tín Dụng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Làm việc tại: Hà Nội
Là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của Ban và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Khối Quản trị rủi ro/Tổng Giám đốc/Hội đồng Quản trị về,
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án Basel II

Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án Basel II

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Làm việc tại: Hà Nội
Mục tiêu:Chịu trách nhiệm trước Bảo trợ dự án - HĐQT, Giám đốc dự án, Giám đốc điều hành dự án và Ban Tổng Giám đốc về việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Ban dự án Basel II đã được,
Giao Dịch Viên

Giao Dịch Viên

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Làm việc tại: Hà Nội
• Tư vấn hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của SHB,• Thực hiện các nghiệp vụ về giao dịch khách hàng: giao dịch tiền mặt giao dịch chuyển khoản theo yêu cầu của khách hàng và các công,
Giao Dịch Viên

Giao Dịch Viên

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Làm việc tại: Hà Nội
• Thực hiện các nghiệp vụ về giao dịch khách hàng: giao dịch tiền mặt, giao dịch chuyển khoản, theo yêu cầu của khách hàng và các công việc khác do lãnh đạo phân công,• Tư vấn, hướng dẫn khách hàng,
Giám Đốc Trung Tâm Quản Trị Nợ

Giám Đốc Trung Tâm Quản Trị Nợ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Làm việc tại: Hà Nội
Trong hoạt động xử lý rủi ro áp dụng với các khoản nợ do Trung tâm phụ trách: Tham mưu ý kiến để trình Hội đồng Xử lý rủi ro đối với các khoản nợ xấu thuộc Trung tâm phụ trách; Chịu trách nhiệm trước,
Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế

Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Làm việc tại: Hà Nội
Trực tiếp và chủ động thực hiện công việc do Trưởng phòng nghiệp vụ phân công như tư vấn pháp lý, thẩm định văn bản, cảnh báo rủi ro pháp lý trên toàn hệ thống SHB và gửi lại Trưởng Phòng nghiệp vụ,