Tìm việc làm Nhân Viên Giao Nhận Quốc Tế Phòng Khai Thác

6 việc tuyển dụng lương hấp dẫn, môi trường tốt, cập nhật mới nhất tháng 01/2022
Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Ngân Hàng Bán Lẻ - Bình Dương

Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Ngân Hàng Bán Lẻ - Bình Dương

ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam
1, ( Trệt) Và 2 Tòa Nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh / 7, Toà Nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Mô tả công việc:Chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động kinh doanh cho đội ngũ bán hàng tại chi nhánh,Hỗ trợ Quản lý khách hàng thu thập, hoàn thiện và trình ký các hồ sơ tín dụng lên cấp thẩm quyền,
Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành - HCM

Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành - HCM

ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam
1, ( Trệt) Và 2 Tòa Nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh / 7, Toà Nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tiếp nhận, trung chuyển, trình ký và quản lý, lưu trữ các tờ trình thu hồi, xử lý nợ và hồ sơ khách hàng, hồ sơ sơ các nghiệp vụ xử lý tài sản đảm bảo và thi hành án;Tiếp nhận và phân luồng toàn bộ,
Chuyên Viên Bán Tài Sản BĐS & Ô Tô (Quản Lý & Khai Thác Tài Sản)

Chuyên Viên Bán Tài Sản BĐS & Ô Tô (Quản Lý & Khai Thác Tài Sản)

ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam
1, ( Trệt) Và 2 Tòa Nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh / 7, Toà Nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Chịu trách nhiệm thực hiện các kế hoạch này một cách hiệu quả đối với các tài sản được phân giao quản lý và bán; Phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài VIB trong các hoạt động khai thác và,
Chuyên Viên Nghiệp Vụ Bán (Quản Lý Khai Thác Tài Sản) - HCM

Chuyên Viên Nghiệp Vụ Bán (Quản Lý Khai Thác Tài Sản) - HCM

ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam
1, ( Trệt) Và 2 Tòa Nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh / 7, Toà Nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Mô tả công việc:Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận, quản lý và khai thác Tài sản bảo đảm (TSBĐ) của các khoản nợ xấu sau khi VIB thực hiện thu giữ/tiếp quản nhằm hỗ trợ VIB quản trị rủi ro,
Chuyên Viên Xử Lý Nợ BĐS - Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Xử Lý Nợ BĐS - Hồ Chí Minh

ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam
1, ( Trệt) Và 2 Tòa Nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh / 7, Toà Nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Mục đích công việc:Chịu trách nhiệm (i) Hỗ trợ/Trực tiếp triển khai việc xử lý các khoản nợ Nhóm 3-5 và các khoản nợ Nhóm 1-2 có tranh chấp thuộc danh mục sản phẩm quản lý thông qua việc khởi kiện ra,
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ô Tô - Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ô Tô - Hồ Chí Minh

ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam
1, ( Trệt) Và 2 Tòa Nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh / 7, Toà Nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Mục đích công việc:Chịu trách nhiệm (i) Hỗ trợ/Trực tiếp triển khai việc xử lý các khoản nợ Nhóm 3-5 và các khoản nợ Nhóm 1-2 có tranh chấp thuộc danh mục sản phẩm quản lý thông qua việc khởi kiện ra,
Dễ dàng ứng tuyển việc làm với: Mẫu CV xin việc chuyên nghiệp 2022