Tìm việc làm Product Lifecycle Knowledge

1 việc tuyển dụng lương hấp dẫn, môi trường tốt, cập nhật mới nhất tháng 01/2022
Phó Phòng Bảo Dưỡng Khuôn Đúc/ Khuôn Dập - Die & Mold Maternance Assistant Manager

Phó Phòng Bảo Dưỡng Khuôn Đúc/ Khuôn Dập - Die & Mold Maternance Assistant Manager

panasonic industrial devices vietnam co. ltd
Hà Nội
ect- Manage, plan for Die & Mold section to ensure that its operations are completed on time and as per the set goals- Lead and develop strong Die & Mold team: evaluation, training, talent,
Dễ dàng ứng tuyển việc làm với: Mẫu CV xin việc chuyên nghiệp 2022

Tìm kiếm theo tên công ty