2 Thực tập sinh Vận hành Full-time/ Gần Full-time Việc làm, tuyển dụng

Hiện có 2 tin tuyển dụng cập nhật mới nhất hàng giờ.
[HN] Chương Trình Shopeefarm Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Vận Hành Thương Mại Điện Tử (Sourcing) Full-Time 2021

[HN] Chương Trình Shopeefarm Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Vận Hành Thương Mại Điện Tử (Sourcing) Full-Time 2021

CÔNG TY TNHH NGON VIỆT NAM
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thương Lượng
Tìm kiếm các NCC sản phẩm,Xử lý các giấy tờ theo quy trình xuất, nhập kho,Lập danh sách các sản phẩm bán chạy/bán chậm để quyết định nhập loại sản phẩm;Theo dõi lượng lượng hàng hóa tiêu thụ và,
[HN] Chương Trình Shopeefarm Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Vận Hành Thương Mại Điện Tử (Sourcing) Full-Time 2021

[HN] Chương Trình Shopeefarm Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Vận Hành Thương Mại Điện Tử (Sourcing) Full-Time 2021

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TẦM NHÌN CỘNG
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thương Lượng
Lập danh sách các sản phẩm bán chạy/bán chậm để quyết định nhập loại sản phẩm;Xử lý các giấy tờ theo quy trình xuất, nhập kho,Thời gian làm việc: Fulltime từ T2 - sáng T7.Dựa vào các dữ liệu quá khứ,