Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần đầu tư địa ốc đại quang minh. Có 13 việc làm tuyển dụng nhanh
Chuyên Viên Dự Toán MEP

Chuyên Viên Dự Toán MEP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
TRÁCH NHIỆM - Lập khái toán chi phí đầu tư xây dựng phần MEP; - Tham gia lập và quản lý tổng mức đầu tư xây dựng công trình; - Lập bảng tiên lượng mời thầu; - Xây dựng và quản lý đơn ...
Chuyên Viên Dự Toán Hạ Tầng Giao Thông

Chuyên Viên Dự Toán Hạ Tầng Giao Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
TRÁCH NHIỆM - Thực hiện các công tác dự toán của theo kế hoạch được phân công; - Thực hiện bóc tách khối lượng, lập dự toán chi phí xây dựng, chi phí tư vấn, chi phí khác, theo qui định ...
Trưởng Nhóm Kế Toán Dự Án Dân Dụng

Trưởng Nhóm Kế Toán Dự Án Dân Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
TRÁCH NHIỆM - Lập, triển khai kế hoạch, giám sát thực hiện các nghiệp vụ kế toán của nhóm; - Kiểm tra, đối chiếu công nợ, hồ sơ dự toán, thanh quyết toán hợp đồng xây dựng của các nhà ...
Kỹ Sư Thiết Kế Mep

Kỹ Sư Thiết Kế Mep

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
Việc làm tại: ➢ Khu Đô Thị Sala, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh - Thủ Thiêm (Hồ Chí Minh)
Mức lương: 13 - 19 triệu vnđ
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc Thực hiện thiết kế, giám sát chất lượng thi công M&E các công trình, hạng mục được giao. Thẩm định hồ sơ thiết kế M&E. Kết hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế giải quyết các công việc ...
Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
Việc làm tại: ➢ 10 Đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh - Quận 2 (Hồ Chí Minh)
Mức lương: đến 20 triệu vnđ
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc - Thực hiện việc kiểm tra và báo cáo định kỳ tình trạng trang thiết bị thuộc hệ thống kỹ thuật điện của tòa nhà: đèn chiếu sáng, máy phát điện, thang máy, hệ thống PCCC… - Đề xuất phương án sửa chữa, ...
Công Nhân Cây Xanh

Công Nhân Cây Xanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
Việc làm tại: ➢ 10 Đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh - Quận 2 (Hồ Chí Minh)
Mức lương: đến 20 triệu vnđ
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc - Chăm sóc cắt tỉa cây bóng mát, cây bụi, cây hàng rào. - Tưới nước cho cây hàng ngày. - Quét dọn thu gom rác, lá cây, nhổ cỏ dại, vệ sinh thảm cỏ… - Bón phân, phun thuốc bảo dưỡng định ...
Công Nhân Cây Xanh

Công Nhân Cây Xanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
Việc làm tại: ➢ 10 Đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh - Quận 2 (Hồ Chí Minh)
Mức lương: đến 20 triệu vnđ
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc -         Chăm sóc cắt tỉa cây bóng mát, cây bụi, cây hàng rào. -         Tưới nước cho cây hàng ngày. -         Quét dọn thu gom rác, lá cây, nhổ cỏ dại, vệ sinh thảm cỏ… -         Bón ...
Trưởng Nhóm Dự Toán – Thanh Quyết Toán (Hạ Tầng Giao Thông/ Xây Dựng/ MEP)

Trưởng Nhóm Dự Toán – Thanh Quyết Toán (Hạ Tầng Giao Thông/ Xây Dựng/ MEP)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
TRÁCH NHIỆM - Triển khai kế hoạch, theo dõi tiến độ thực hiện các công tác dự toán của Nhóm; - Triển khai thực hiện lập khái toán chi phí xây dựng và tổng mức đầu tư,đảm bảo thực hiện ...
Trưởng Nhóm Thiết Kế (Kiến Trúc/ Nội Thất/ MEP)

Trưởng Nhóm Thiết Kế (Kiến Trúc/ Nội Thất/ MEP)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
TRÁCH NHIỆM - Triển khai phương án và giải pháp thiết kế; - Tham gia làm việc với đơn vị tư vấn theo phân công; - Quản lý công tác thiết kế có liên quan các công trình được giao; - ...
Chuyên Viên Thiết Kế GT-HTKT

Chuyên Viên Thiết Kế GT-HTKT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Thực hiện thiết kế chi tiết các công trình cấp, thoát nước ngoài nhà theo tiến độ yêu cầu đối với các dự án do ĐQM làm tư vấn. Phối hợp kiểm tra chi tiết các hồ sơ thiết kế do các đơn vị ...
Trưởng Nhóm Thiết Kế M&E

Trưởng Nhóm Thiết Kế M&E

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Thiết kế MEP hoạt động của Nhóm. Quản lý, chủ trì công tác thiết kế MEP. Quản lý toàn bộ công tác thay đổi thiết kế về MEP. Giám sát kiểm tra các hồ ...
Trưởng Nhóm Gstc Xây Dựng

Trưởng Nhóm Gstc Xây Dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Chịu trách nhiệm trước Phó ban Điều hành toàn bộ hoạt động của Nhóm. Tổ chức điều hành chung các hoạt động trên công trường. Tổ chức xử lý kỹ thuật tại công trường. Soát xét kế hoạch ...
Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
Việc làm tại: ➢ 10 Đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh - Quận 2 (Hồ Chí Minh)
Mức lương: đến 20 triệu vnđ
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc -          Thực hiện việc kiểm tra và báo cáo định kỳ tình trạng trang thiết bị thuộc hệ thống kỹ thuật điện của tòa nhà: đèn chiếu sáng, máy phát điện, thang máy, hệ thống PCCC… -          Đề xuất ...