Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần đầu tư nguyễn tấn. Có 241 việc làm tuyển dụng nhanh
THỰC TẬP SINH HỖ TRỢ VĂN HOÁ NHÂN SỰ

THỰC TẬP SINH HỖ TRỢ VĂN HOÁ NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: thực tập
Văn hóa công ty: Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực - Hỗ trợ tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng của công ty - Cập nhật hồ sơ ứng viên, set-up phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, thông báo kết quả phỏng vấn... ...
CỘNG TÁC VIÊN HỖ TRỢ VĂN HOÁ NHÂN SỰ

CỘNG TÁC VIÊN HỖ TRỢ VĂN HOÁ NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: bán thời gian
Văn hóa công ty: Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực - Hỗ trợ tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng của công ty - Cập nhật hồ sơ ứng viên, set-up phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, thông báo kết quả phỏng vấn... ...
THỰC TẬP SINH MẢNG NHẬP LIỆU

THỰC TẬP SINH MẢNG NHẬP LIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: thực tập
Văn hóa công ty: Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực - Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng của công ty  - Hỗ trợ công tác tuyển chọn (cập nhật hồ sơ ứng viên, ...
CỘNG TÁC VIÊN NHẬP LIỆU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CỘNG TÁC VIÊN NHẬP LIỆU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: bán thời gian
Văn hóa công ty: Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực - Nhập dữ liệu hệ thống từ các bản mềm như .doc, .csv,... vào website của hệ thống - Kiểm duyệt hệ thống theo quy định - Hỗ trợ công việc quản trị hệ ...
THỰC TẬP SINH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING

THỰC TẬP SINH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: thực tập
Văn hóa công ty: đánh giá con người hơn đánh giá năng lực. - Tham gia vào quá trình hỗ trợ công tác truyền thông các dự án trong công ty - Lập kế hoạch làm việc, báo cáo kết quả công việc định kỳ theo yêu cầu - ...
NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: toàn thời gian
Văn hóa công ty: Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực - Nhập dữ liệu hệ thống từ các bản mềm như .doc, .csv,... vào website của hệ thống - Kiểm duyệt hệ thống theo quy định - Hỗ trợ công việc quản trị hệ ...
THỰC TẬP SINH BỘ PHẬN NHẬP LIỆU

THỰC TẬP SINH BỘ PHẬN NHẬP LIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: thực tập
Văn hóa công ty: Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực - Nhập dữ liệu hệ thống từ các bản mềm như .doc, .csv,... vào website của hệ thống - Kiểm duyệt hệ thống theo quy định - Hỗ trợ công việc quản trị hệ ...
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ VĂN HOÁ NHÂN SỰ

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ VĂN HOÁ NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: toàn thời gian
Văn hóa công ty: Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực - Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng của công ty - Hỗ trợ công tác tuyển chọn (cập nhật hồ sơ ứng viên, set-up ...
THỰC TẬP BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG MARKETING

THỰC TẬP BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG MARKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: thực tập
Tham gia vào quá trình hỗ trợ công tác truyền thông các dự án trong công ty - Lập kế hoạch làm việc, báo cáo kết quả công việc định kỳ theo yêu cầu - Xây dựng tưởng và hỗ trợ thực hiện các dự án tạo nguồn và phát ...
THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC

THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: thực tập
Văn hóa công ty: Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực - Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng của công ty - Hỗ trợ công tác tuyển chọn (cập nhật hồ sơ ứng viên, set-up ...
CỘNG TÁC VIÊN ĐÀM PHÁN KINH DOANH

CỘNG TÁC VIÊN ĐÀM PHÁN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: bán thời gian
Văn hóa công ty: Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực - Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng qua điện thoại về dịch vụ của công ty - Phát triển thị trường mới - Thời gian làm việc: Tùy theo lịch học ...
CỘNG TÁC VIÊN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING

CỘNG TÁC VIÊN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: bán thời gian
Tham gia vào quá trình hỗ trợ công tác truyền thông các dự án trong công ty - Lập kế hoạch làm việc, báo cáo kết quả công việc định kỳ theo yêu cầu - Xây dựng tưởng và hỗ trợ thực hiện các dự án tạo nguồn và phát ...
THỰC TẬP SINH HỖ TRỢ TỔNG HỢP

THỰC TẬP SINH HỖ TRỢ TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: thực tập
Văn hóa công ty: Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực - Hỗ trợ các bộ phận kinh doanh, marketing, nhân sự, dự án, quản trị, chiến lược, công việc cụ thể sẽ được sắp xếp tùy theo năng lực cá nhân và yêu cầu trực tiếp từ ...
THỰC TẬP SINH TÀI CHÍNH KINH DOANH

THỰC TẬP SINH TÀI CHÍNH KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: thực tập
Văn hóa công ty: Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực - Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng qua điện thoại về dịch vụ của công ty - Phát triển thị trường mới - Thời gian thực tập: 03 tháng - Thời ...
THỰC TẬP SINH/ CTV TUYỂN DỤNG

THỰC TẬP SINH/ CTV TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN TẤN
Việc làm tại: Phòng 2706, Chung Cư Lilama 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: thực tập
Văn hóa công ty: Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực - Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng của công ty - Hỗ trợ công tác tuyển chọn (cập nhật hồ sơ ứng viên, set-up ...