Mẹo: Nhập tên thành phố, quận huyện của bạn vào ô "địa điểm" để hiển thị việc làm tại đó.
Hiển thị 1 - 3 trên 3 việc
Nhân Viên ISO - CCM

Nhân Viên ISO - CCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ĐĂNG VIỆT
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
TÓM TẮT CÔNG VIỆC Nhân viên ISO-CCM chịu trách nhiệm về mọi công việc được giao trong phạm vi công việc, nhiệm vụ của phòng ISO-CCM trước trưởng phòng ISO-CCM và chịu trách nhiệm cá nhân về việc tuân thủ luật pháp, điều lệ, ...
Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ĐĂNG VIỆT
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
TÓM TẮT CÔNG VIỆC Kế toán tổng hợp chịu sự quản lý và phân công công việc của Kế toán trưởng thực hiện các công việc sau: NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN Nhiệm vụ: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ...
Nhân Viên ISO - CCM

Nhân Viên ISO - CCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ĐĂNG VIỆT
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
TÓM TẮT CÔNG VIỆC Nhân viên ISO-CCM chịu trách nhiệm về mọi công việc được giao trong phạm vi công việc, nhiệm vụ của phòng ISO-CCM trước trưởng phòng ISO-CCM và chịu trách nhiệm cá nhân về việc tuân thủ luật pháp, điều lệ, ...
Nhận việc làm mới mỗi ngày

Việc làm Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt tại bất cứ đâu