Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần cơ điện đăng việt. Có 5 việc làm tuyển dụng nhanh
Chuyên Viên QS - Đấu Thầu

Chuyên Viên QS - Đấu Thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ĐĂNG VIỆT
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
TÓM TẮT CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm thực hiện các Công việc liên quan đến Đấu thầu (Tender) và Kiểm soát chi phí (QS) cho các công trình được phân công phụ trách. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN Nhiệm vụ: Thực ...
Chuyên Viên QS - Đấu Thầu

Chuyên Viên QS - Đấu Thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ĐĂNG VIỆT
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Thời gian: nhân viên chính thức
TÓM TẮT CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm thực hiện các Công việc liên quan đến Đấu thầu (Tender) và Kiểm soát chi phí (QS) cho các công trình được phân công phụ trách. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN Nhiệm vụ: ...
Thủ Kho Công Trình

Thủ Kho Công Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ĐĂNG VIỆT
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Tóm tắt công việc Chịu trách nhiệm thực hiện các Công việc liên quan đến kho Nhiệm vụ: Thực hiện, theo dõi công tác giao nhận, cấp phát vật tư và chứng từ nhập xuất tại công trình Thực hiện sắp xếp vật tư hoặc hàng ...
Giám Sát Thi Công - Site Engineering (SE)

Giám Sát Thi Công - Site Engineering (SE)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ĐĂNG VIỆT
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
TÓM TẮT CÔNG VIỆC Giám sát thi công (SE) chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Chỉ huy trưởng (SM) hoặc Quản lý dự án (PM) để thực hiện các công việc: Triển khai thực hiện bản vẽ Shop Drawing (SD); triển khai thi công ...
Chương Trình Tuyển Dụng 20 Sinh Viên Thực Tập

Chương Trình Tuyển Dụng 20 Sinh Viên Thực Tập

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ĐĂNG VIỆT
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Kỹ sư Giám sát Hệ Điện- Điện nhẹ - làm việc tại công trình - Kỹ sư Giám sát Hệ Cơ ( Cấp thoát nước, Điều hoà không khí, Phòng cháy chữa cháy) làm việc tại Công trình - Kỹ sư Giám sát An toàn lao động làm việc tại công trình ...