Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần giáo dục đại dương. Có 362 việc làm tuyển dụng nhanh
Giám Đốc Chi Nhánh [Ocean Edu- Vĩnh Tường]

Giám Đốc Chi Nhánh [Ocean Edu- Vĩnh Tường]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Vĩnh Phúc
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng ngày ...
Trưởng Chi Nhánh [ Bắc Ninh ]

Trưởng Chi Nhánh [ Bắc Ninh ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Bắc Ninh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng ngày ...
Trưởng Chi Nhánh [ Nam Sách - Hải Dương ]

Trưởng Chi Nhánh [ Nam Sách - Hải Dương ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Hải Dương
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng ngày ...
Trưởng Chi Nhánh [ Bắc Giang ]

Trưởng Chi Nhánh [ Bắc Giang ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Bắc Giang
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng ngày ...
Giám Sát Bán Hàng [ Kỳ Anh - Hà Tĩnh ]

Giám Sát Bán Hàng [ Kỳ Anh - Hà Tĩnh ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Hà Tĩnh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng ngày ...
Giám Sát Bán Hàng [ Lạng Sơn ]

Giám Sát Bán Hàng [ Lạng Sơn ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Lạng Sơn
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng ngày ...
Giám Đốc Chi Nhánh [ Kỳ Anh- Hà Tĩnh]

Giám Đốc Chi Nhánh [ Kỳ Anh- Hà Tĩnh]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Hà Tĩnh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng ngày ...
Trưởng Chi Nhánh [ Hòa Bình ]

Trưởng Chi Nhánh [ Hòa Bình ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Hòa Bình
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng ngày ...
Giám Đốc Chi Nhánh [ Diễn Châu - Nghệ An ]

Giám Đốc Chi Nhánh [ Diễn Châu - Nghệ An ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Nghệ An
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng ngày ...
Giám Sát Bán Hàng [ Diễn Châu - Nghệ An ]

Giám Sát Bán Hàng [ Diễn Châu - Nghệ An ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Nghệ An
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng ngày ...
Giám Đốc Chi Nhánh [ Hà Nội ]

Giám Đốc Chi Nhánh [ Hà Nội ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng ngày ...
Giám Đốc Chi Nhánh [ Hòa Bình ]

Giám Đốc Chi Nhánh [ Hòa Bình ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Hòa Bình
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng ngày ...
Trưởng Chi Nhánh [ Yên Phong-Bắc Ninh]

Trưởng Chi Nhánh [ Yên Phong-Bắc Ninh]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Bắc Ninh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm ...
Giám Đốc Chi Nhánh [ Bắc Giang ]

Giám Đốc Chi Nhánh [ Bắc Giang ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Bắc Giang
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng ngày ...
Giám Sát Bán Hàng [ Bắc Giang ]

Giám Sát Bán Hàng [ Bắc Giang ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Việc làm tại: Bắc Giang
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng ngày ...