Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần thực phẩm cát hải. Có 14 việc làm tuyển dụng nhanh
Chuyên viên kinh doanh (Sup)

Chuyên viên kinh doanh (Sup)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Mở rộng khách hàng là các hệ thống nhà hàng từ 3 sao và resort, khách hàng: Suất ăn, khách hàng: canteen trường học. - Hiểu về sản phẩm và nhanh nhạy, giao tiếp tốt để tiếp cận chào hàng thành công - Mô tả cụ thể sẽ trao ...
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Đánh giá và phân tích các sản phẩm chào bán phù hợp cho khách hàng. - Tiếp cận khách hàng và thực hiện các thu tục đàm phán, chào hàng, gửi mẫu. - Có mối quan hệ tốt với các Buyer/Đầu Bếp Nhà Hàng. - Hiểu và năm bắt được ...
Nhân Viên Nhân Sự Tiền Lương (C&B)

Nhân Viên Nhân Sự Tiền Lương (C&B)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7,000,000 - 12,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
- Nhân sự tiền lương - Tuyển dụng - Đào tạo - Iso - Tham gia tổ chức các sự kiện của Công ty. - Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc phân ...
Nhân viên kế toán

Nhân viên kế toán

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Tiếp nhận và kiểm tra hóa đơn, chứng từ phát sinh từ các bộ phận liên quan. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày vào phần mềm. - Phát hiện các chứng từ không hợp lệ, các nghiệp vụ phát sinh không phù hợp, báo cáo và ...
NHÂN VIÊN THỐNG KÊ KHO

NHÂN VIÊN THỐNG KÊ KHO

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7,000,000 - 12,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi thực hiện Nhập/Xuất kho. - Kiểm tra và nhập các chứng từ, số liệu hàng hóa vào phần mềm hệ thống. - Kiểm soát nhập xuất tồn kho. - Thực hiện đối chiếu số liệu nhập/xuất ...
Nhân viên kế toán bán hàng

Nhân viên kế toán bán hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán. - Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho trưởng phòng kế toán. - Hỗ trợ kế toán tổng hợp. - Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với ...
Nhân Viên Kế Hoạch - Thông Kê Và Giá Thành Sản Phẩm

Nhân Viên Kế Hoạch - Thông Kê Và Giá Thành Sản Phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Thống kê, tính kế hoạch sản xuất, tính giá thành sản xuất. - Căn cứ lệnh sản xuất, tính số lượng sản xuất của đơn hàng. - Lập kế hoạch sản xuất cho Xưởng sản xuất. - Theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo số lượng thành phẩm ...
Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 15,000,000 - 18,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
- Hạch toán và hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh. - Chịu trách nhiệm kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh của các phần hành. - Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối giữa số ...
Nhân Viên Kỹ Thuật QA/QC

Nhân Viên Kỹ Thuật QA/QC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
Việc làm tại: 9 Đường4, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh - Quận 7 (Hồ Chí Minh)
Mức lương: 6 - 12 triệu vnđ
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc - Giám sát sản xuất. - Quản lý con người, nhân công. - Kiểm soát nguyên liệu từ đầu vào đến đầu ra. - Theo dõi hoạt động hàng ngày và giám sát chất lượng của bộ phận mình phụ trách. ...
Nhân Viên Kỹ Thuật QA/QC

Nhân Viên Kỹ Thuật QA/QC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 6,000,000 - 12,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Giám sát sản xuất. - Quản lý con người, nhân công. - Kiểm soát nguyên liệu từ đầu vào đến đầu ra. - Theo dõi hoạt động hàng ngày và giám sát chất lượng của bộ phận mình phụ trách. - Các công việc khác theo bảng mô tả công ...
Nhân viên kế toán

Nhân viên kế toán

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Tiếp nhận và kiểm tra hóa đơn, chứng từ phát sinh từ các bộ phận liên quan. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày vào phần mềm. - Phát hiện các chứng từ không hợp lệ, các nghiệp vụ phát sinh không phù hợp, báo cáo và ...
Phó Giám Đốc Kỹ Thuật QA

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật QA

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
Việc làm tại: 9 Đường4, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh - Quận 7 (Hồ Chí Minh)
Mức lương: 12 - 22 triệu vnđ
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc Tổ chức điều hành hệ thống QLCL. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về việc phối hợp công việc trong phòng và liên quan giữa các phòng ban khi trưởng bộ phận vắng mặt. Hỗ trợ trưởng bộ phận phân công trách ...
Nhân Viên Thu Mua Phụ Trách Thiết Kế, In Ấn, Bao Bì

Nhân Viên Thu Mua Phụ Trách Thiết Kế, In Ấn, Bao Bì

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Số Lượng: 01 Làm việc với khách hàng về các yêu cầu thiết kì bao bì sản phẩm cho Công ty Làm việc với nhà cung cấp về bao bì – Thu mua bao bì. Đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp bao bì. Cập nhật các kỹ thuật in ấn, thiết ...
Phó Giám Đốc Kỹ Thuật QA

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật QA

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 12,000,000 - 22,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Tổ chức điều hành hệ thống QLCL. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về việc phối hợp công việc trong phòng và liên quan giữa các phòng ban khi trưởng bộ phận vắng mặt. Hỗ trợ trưởng bộ phận phân công trách nhiệm, quyền hạn cho các thành ...