Việc làm công ty tnhh miền nhiệt đới nha trang mới nhất

Tìm kiếm của bạn - Xóa

Hình thức làm việc

Kết quả tìm: Việc làm công ty tnhh miền nhiệt đới nha trang. Có 9 việc làm tuyển dụng nhanh
Giám Đốc Nhân Sự

Giám Đốc Nhân Sự

CÔNG TY TNHH MIỀN NHIỆT ĐỚI NHA TRANG
Việc làm tại: hồ chí minh , quận 7
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
 - Tham mưu, tư vấn cho Phó Tổng Giám đốc về chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, chính sách phát triển nhân lực trong trung hạn, dài hạn đảm bảo thực hiện được chiến lược phát triển của Chi nhánh ...
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

CÔNG TY TNHH MIỀN NHIỆT ĐỚI NHA TRANG
Việc làm tại: hồ chí minh
Thời gian: nhân viên chính thức
Hoạch định chiến lược tài chính, triển khai ngân sách, kế hoạch hàng năm nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng của Công ty; - Xây dựng cơ cấu vốn cho dự án/công ty từng thời điểm phù hợp nhằm tối đa hóa ...
GIÁM ĐỐC KINH DOANH CONDOTEL

GIÁM ĐỐC KINH DOANH CONDOTEL

CÔNG TY TNHH MIỀN NHIỆT ĐỚI NHA TRANG
Việc làm tại: hồ chí minh
Thời gian: nhân viên chính thức
Nhiệm vụ: - Lập kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh Condotel của Công ty; - Xây dựng mục tiêu doanh số, chiếm lĩnh thị phần, gia tăng số lượng khách hàng, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo chiến lược Công ty và kế ...
GIÁM ĐỐC KINH DOANH RCI

GIÁM ĐỐC KINH DOANH RCI

CÔNG TY TNHH MIỀN NHIỆT ĐỚI NHA TRANG
Việc làm tại: hồ chí minh
Thời gian: nhân viên chính thức
Nhiệm vụ - Lập kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh RCI của Công ty; - Xây dựng mục tiêu doanh số, chiếm lĩnh thị phần, gia tăng số lượng khách hàng, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo chiến lược Công ty và kế hoạch ...
KẾ TOÁN THANH TOÁN

KẾ TOÁN THANH TOÁN

CÔNG TY TNHH MIỀN NHIỆT ĐỚI NHA TRANG
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Nhận và kiểm tra số lượng, giá trị, điều khoản thanh toán hợp đồng, hóa đơn mua hàng, chứng từ thanh toán từ các bộ phận có liên quan. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận, Ban Thương thảo để theo dõi chi tiết tình ...
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

CÔNG TY TNHH MIỀN NHIỆT ĐỚI NHA TRANG
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Nhiệm vụ trọng tâm: Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ hàng năm và đột xuất trình Tổng Giám đốc phê ...
KỸ SƯ QS

KỸ SƯ QS

CÔNG TY TNHH MIỀN NHIỆT ĐỚI NHA TRANG
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Bóc tách khối lượng, lập dự toán vật tư theo từng hạng mục của dự án - Quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu về giá các loại vật tư, vật liệu - Lập kế hoạch, theo dõi, quản lý dự án theo ...
KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

CÔNG TY TNHH MIỀN NHIỆT ĐỚI NHA TRANG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Kiểm tra tình hình thực hiện định mức vật tư, chi phí nhân công, chi phí công trình. - Kiểm soát và phát hiện kịp thời các chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, các khoản hư hỏng, mất mát. ...
KỸ SƯ KẾT CẤU

KỸ SƯ KẾT CẤU

CÔNG TY TNHH MIỀN NHIỆT ĐỚI NHA TRANG
Việc làm tại: khánh hòa
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Mục đích của vị trí công việc: - Tham mưu, đề xuất công việc cho Trưởng phòng Kỹ Thuật và thực hiện công việc trong lĩnh vực kết cấu của toàn bộ công trình và dự án của công ty. - Tham gia thực hiện nhiệm vụ ...