Kết quả tìm: Việc làm công ty tnhh seojin system vina. Có 18 việc làm tuyển dụng nhanh
Nhân Viên Môi Trường (Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm Samsung Audit)

Nhân Viên Môi Trường (Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm Samsung Audit)

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
Vị trí 1 Phụ trách về an toàn lao động - Vị trí 2 Phụ trách về Phòng cháy chữa cháy - Vị trí 3 Phụ trách về chất thải - Vị trí 4 Phụ trách về Audit Samsung mảng môi trường - Công việc cụ thể sẽ trao ...
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Lễ Tân

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Lễ Tân

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
Lễ tân, quản lý sắp xếp phòng họp.  - Quản lý hóa đơn xăng dầu, tiếp khách, taxi.  - Hỗ trợ bộ phận nhân sự. - Làm các công việc theo sự phân công của cấp trên. - Chi tiết ...
Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Văn Phòng (Chuyên Ngành Tài Chính Kế Toán)

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Văn Phòng (Chuyên Ngành Tài Chính Kế Toán)

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Đối với biên phiên dịch/thông dịch văn phòng - Biên phiên dịch/thông dịch tiếng Hàn-Việt tại phòng tài chính kế toán. - Thực hiện và báo cáo các công việc mà cấp trên giao phó.
Nhân Viên Mua Hàng

Nhân Viên Mua Hàng

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
Tìm kiếm lựa chọn, đề xuất và đánh giá nhà cung cấp. - Kiểm tra hồ sơ và thanh toán đúng hẹn cho nhà cung cấp. - Hỗ trợ các phòng ban liên quan về việc mua nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị,…. - Theo ...
Nhân Viên IT

Nhân Viên IT

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: ➢ Trục Chính Kcn Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh - Tiên Du (Bắc Ninh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc - Quản lý hệ thống mạng doanh nghiệp; phần mềm, phần cứng máy tính; cài đặt sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin trong công ty. -Chi tiết cụ thể công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn. -Các ứng ...
Nhân Viên Kế Toán Hóa Đơn

Nhân Viên Kế Toán Hóa Đơn

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ yêu cầu xuất hóa đơn, bảng kê nợ - Tiến hành đối chiếu theo từng khách hàng của mỗi bưu cục về doanh thu. - Xử lý xuất hóa đơn cho Khách hàng - Lập các báo cáo quản trị ...
Nhân Viên IT (Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin)

Nhân Viên IT (Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin)

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
Quản lý hệ thống mạng doanh nghiệp; phần mềm, phần cứng máy tính; cài đặt sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin trong công ty. - Chi tiết cụ thể công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn. - Các ...
Nhân Viên QC

Nhân Viên QC

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: ➢ Trục Chính Kcn Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh - Tiên Du (Bắc Ninh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc - Quản lý chất lượng, nhân lực, điều hành nhân lực. - Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu sẵn sàng đối thoại khi có khách hàng yêu cầu. Sử dụng tiếng Anh trong công việc. - Mọi chi tiết công việc ...
Nhân Viên QC

Nhân Viên QC

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: ➢ Trục Chính Kcn Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh - Tiên Du (Bắc Ninh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc - Quản lý chất lượng, nhân lực, điều hành nhân lực. - Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu sẵn sàng đối thoại khi có khách hàng yêu cầu. Sử dụng tiếng Anh trong công việc. - Mọi chi tiết công việc sẽ được ...
Nhân Viên Chuyên Ngành Tự Động Hóa Cơ Khí

Nhân Viên Chuyên Ngành Tự Động Hóa Cơ Khí

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: ➢ Trục Chính Kcn Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh - Tiên Du (Bắc Ninh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc - Cải tiến công đoạn - LCA và Tự Động Hóa - Cải tiến S/T thông qua phân tích quy trình công đoạn - Công việc về Tự động hóa (thiết kế dụng cụ, lập trình PLC và kinh nghiệm vận hành) ...
Nhân Viên Mua Hàng

Nhân Viên Mua Hàng

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
Tìm kiếm lựa chọn, đề xuất và đánh giá nhà cung cấp. - Kiểm tra hồ sơ và thanh toán đúng hẹn cho nhà cung cấp. - Hỗ trợ các phòng ban liên quan về việc mua nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị,…. - Theo ...
Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Văn Phòng

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Văn Phòng

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: ➢ Trục Chính Kcn Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh - Tiên Du (Bắc Ninh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc - Biên phiên dịch/thông dịch tiếng Hàn-Việt tại phòng tài chính kế toán. - Thực hiện và báo cáo các công việc mà cấp trên giao phó.
Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công Xưởng

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công Xưởng

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Đối với thông dịch dưới công xưởng - Thông dịch Hàn - Việt giữa quản lý người Hàn với lao động Việt Nam dưới công xưởng. - Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Nhân Viên Môi Trường

Nhân Viên Môi Trường

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: ➢ Trục Chính Kcn Tiên Sơn, Bắc Ninh - Tiên Du (Bắc Ninh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc - Vị trí 1 Phụ trách về an toàn lao động - Vị trí 2 Phụ trách về Phòng cháy chữa cháy - Vị trí 3 Phụ trách về chất thải - Vị trí 4 Phụ trách về Audit Samsung mảng môi trường - Công việc cụ thể sẽ trao đổi ...
Nhân Viên IT (Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin)

Nhân Viên IT (Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin)

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA
Việc làm tại: Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
Quản lý hệ thống mạng doanh nghiệp; phần mềm, phần cứng máy tính; cài đặt sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin trong công ty. - Chi tiết cụ thể công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn. - Các ...