Việc làm khu công nghiệp cẩm điền lương điền mới nhất

Tìm kiếm của bạn - Xóa
Kết quả tìm: Việc làm khu công nghiệp cẩm điền lương điền. Có 1 việc làm tuyển dụng nhanh
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG

QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG

CÔNG TY TNHH LEE & PARK WOOD COMPLEX
Việc làm tại: tam giang, thuận an, huế
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: toàn thời gian
Tham mưu cho Hội đồng quản trị công việc Quản lý nhà hàng -Quản lý và điều hành toàn bộ các công việc và nhân viên -Thiết lập, xây dựng sơ đồ tổ chức thực hiện, đảm bảo rằng những nhân viên thuộc quyền có trình độ chuyên ...