Kết quả tìm: Việc làm ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam. Có 175 việc làm tuyển dụng nhanh
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Nghệ An, Hải Dương
Thời gian: nhân viên chính thức
Trách nhiệm Là nhân viên bán hàng trực tiếp thuộc Ngân hàng, thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Bảo hiểm – Đầu tư đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được giao; Thẩm định, thu thập và hoàn ...
Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Giải Pháp (Business Analyst)

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Giải Pháp (Business Analyst)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hà Nội
Thời gian: nhân viên chính thức
Mục đích công việc: Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá và tư vấn các giải pháp, kỹ thuật chi tiết trên các tài liệu nghiệp vụ (BRD) dựa trên yêu cầu của các đơn vị đảm bảo tiết kiệm chi phí và cập nhật xu hướng công nghệ ...
Chuyên Viên Cao Cấp Định Chế Tài Chính

Chuyên Viên Cao Cấp Định Chế Tài Chính

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Quản trị rủi ro (NPL) Phối hợp với Quản lý Khách hàng gặp gỡ, trao đổi với KH về các nhu cầu kinh doanh cũng như thu thập các thông tin tài chính, phi tài chính và cần thiết khác phục vụ hoạt động thẩm ...
Chuyên viên cao cấp Kiểm soát nội bộ NHBL

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát nội bộ NHBL

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tính tuân thủ các quy định, quy trình nghiệp vụ tín dụng và dịch vụ Khách hàng đối với hoạt động tại các ĐVKD trực thuộc Khối NHBL theo kế hoạch và yêu cầu của cấp có thẩm quyền; Giám ...
Chuyên gia Phân tích Dữ liệu số/Digital Data Analyst (SAAS, SQL)

Chuyên gia Phân tích Dữ liệu số/Digital Data Analyst (SAAS, SQL)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 1.000 - 1.500 usd
Thời gian: nhân viên chính thức
Thiết lập và duy trì cơ sở dữ liệu của các sản phẩm kỹ thuật số bao gồm: website, mobile app, internet banking, intranet và các sản phẩm khác trong tương lai; Lập báo cáo và đưa ra các phân tích chuyên sâu nhằm định hướng và ...
Kiểm toán viên cao cấp - Kiểm toán Nguồn vốn và Ngoại hối

Kiểm toán viên cao cấp - Kiểm toán Nguồn vốn và Ngoại hối

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Thời gian: nhân viên chính thức
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch kiểm toán hàng năm/riêng lẻ thông qua việc cung cấp các phân tích, đánh giá về rủi ro; các thông tin về Ngành, sản phẩm, thị trường, các phát hiện và lỗ hổng về chính sách quy trình; thông ...
Chuyên viên Cao cấp Phát triển Ứng dụng Corebanking & Card

Chuyên viên Cao cấp Phát triển Ứng dụng Corebanking & Card

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hà Nội
Thời gian: nhân viên chính thức
Phát triển, nâng cấp và tích hợp các ứng dụng Phát triển và cập nhật tài liệu về giải pháp và triển khai ứng dụng ngân hàng lõi: Corebanking, Card System Phối hợp, đề xuất các giải pháp nghiệp vụ. Đưa ra các giải pháp công ...
Kiểm soát viên - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kiểm soát viên - Bà Rịa - Vũng Tàu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Mục đích công việc: Chịu trách nhiệm (i) kiểm soát, đảm bảo các hoạt động giao dịch hàng ngày tại quầy, kế toán nội bộ, kế toán thuế nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro trong mọi giao dịch theo quy định của ...
Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Quản Lý Cơ Cấu Tổ Chức

Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Quản Lý Cơ Cấu Tổ Chức

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: hình thức nhân viên chính thức
​ Tư vấn và hỗ trợ các Khối/Ban trong quá trình thực hiện các thủ tục thay đổi cơ cấu tổ chức đảm bảo kịp thời và đúng quy định; Quản lý dữ liệu mô tả công việc; Phối hợp với HRBP và cán bộ ...
Chuyên viên Cao cấp/Chuyên gia Kiểm soát nội bộ Khách hàng Doanh nghiệp

Chuyên viên Cao cấp/Chuyên gia Kiểm soát nội bộ Khách hàng Doanh nghiệp

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Thời gian: nhân viên chính thức
• Tham gia xây dựng định hướng và triển khai kế hoạch kiểm soát rủi ro tín dụng và phi tín dụng trong nội bộ Khối KHDN, phù hợp với định hướng quản trị rủi ro của ngân hàng trong từng thời kỳ; • Lập kế hoạch và triển khai kiểm ...
Quản Lý Khách Hàng Ưu Tiên HCM

Quản Lý Khách Hàng Ưu Tiên HCM

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Mục đích công việc: Chịu trách nhiệm (i) triển khai bán sản phẩm huy động, tài khoản, bảo hiểm và thẻ(ii) Đảm bảo các hoạt động bán hàng tuân thủ theo quy định VIB và pháp luật. Trách nhiệm ...
Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Mạng Lưới

Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Mạng Lưới

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy định, quy trình về mạng lưới Đơn vị kinh doanh và ATM phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể của Khối NHBL; - Thực hiện các hoạt động ...
Giám Đốc Phòng Quản Lý Khách Hàng Ưu Tiên

Giám Đốc Phòng Quản Lý Khách Hàng Ưu Tiên

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Xây dựng và phát triển khách hàng mới đặc biệt là phân khúc khách hàng cao cấp để huy động tiền gửi và bán chéo các sản phẩm tín dụng và phi tín dụng thông qua các chương trình bán hàng, ...
Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, các đối tác kinh doanh và các bên liên quan để thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm phát triển thị trường và mở ...
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Đầu Tư (Hà Nội)

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Đầu Tư (Hà Nội)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Bảo hiểm –  Đầu tư đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao; - Thẩm định, thu thập và hoàn tất các hồ sơ và ...