Kết quả tìm: Việc làm ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam. Có 206 việc làm tuyển dụng nhanh
Kiểm toán viên cao cấp- Kiểm toán Nguồn vốn và Ngoại hối

Kiểm toán viên cao cấp- Kiểm toán Nguồn vốn và Ngoại hối

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch kiểm toán hàng năm/riêng lẻ thông qua việc cung cấp các phân tích, đánh giá về rủi ro; các thông tin về Ngành, sản phẩm, thị trường, các phát hiện và lỗ hổng về chính sách quy trình; thông ...
Kiểm Soát Viên - Đà Nẵng

Kiểm Soát Viên - Đà Nẵng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Đà Nẵng
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Trực tiếp huy động tiền gửi, đặc biệt từ khách hàng VIP và bán chéo thông qua các chương trình bán hàng, thúc đẩy kinh doanh, chăm sóc khách hàng định kỳ nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao. ...
Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân - Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu

Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân - Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Bình Dương
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Mục đích công việc: Phát triển khách hàng mới, chăm sóc và tư vấn cho khách hàng để bán các sản phẩm tín dụng, các sản phẩm khác theo định hướng của khối trong từng thời kì và dịch vụ của VIB Trách nhiệm: Xây dựng và phát ...
Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân - HCM

Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân - HCM

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối NHBL đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Trách nhiệm: Xây dựng và phát triển mối quan hệ với ...
Kiểm Soát Viên - Đắk Lắk

Kiểm Soát Viên - Đắk Lắk

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Dak Lak
Mức lương: 400 - 500 usd
Thời gian: nhân viên chính thức
Trực tiếp huy động tiền gửi, đặc biệt từ khách hàng VIP và bán chéo thông qua các chương trình bán hàng, thúc đẩy kinh doanh, chăm sóc khách hàng định kỳ nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao. ...
Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Sản Phẩm Vay Không Có TSBĐ

Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Sản Phẩm Vay Không Có TSBĐ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Bán hàng qua điện thoại các sản phẩm cho vay không có Tài sản bảo đảm đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Thẩm định, lập tờ trình, thu thập và hoàn thiện hồ sơ vay ...
Quản lý khách hàng cá nhân - Vũng Tàu

Quản lý khách hàng cá nhân - Vũng Tàu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mức lương: 500 - 2.000 usd
Thời gian: nhân viên chính thức
Mục đích công việc: Phát triển khách hàng mới, chăm sóc và tư vấn cho khách hàng để bán các sản phẩm tín dụng, các sản phẩm khác theo định hướng của khối trong từng thời kì và dịch vụ của VIB Trách nhiệm: Xây dựng và ...
Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân - Tây Ninh

Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân - Tây Ninh

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Tây Ninh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Mục đích công việc: Chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối NHBL theo dòng sản phẩm (Mortgage) đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Trách ...
Giám Đốc Quản Lý Khách Hàng Đồng Nai

Giám Đốc Quản Lý Khách Hàng Đồng Nai

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Đồng Nai
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Chịu trách nhiệm (i) xây dựng, triển khai và quản lý bán hàng theo các sản phẩm Ngân hàng Bán lẻ tại Phòng phụ trách và (ii) Quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo an toàn tín ...
Quản lý khách hàng cá nhân - Bình Dương

Quản lý khách hàng cá nhân - Bình Dương

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Bình Dương
Mức lương: 500 - 1.000 usd
Thời gian: nhân viên chính thức
Mục đích công việc: Phát triển khách hàng mới, chăm sóc và tư vấn cho khách hàng để bán các sản phẩm tín dụng, các sản phẩm khác theo định hướng của khối trong từng thời kì và dịch vụ của VIB Trách nhiệm: Xây dựng và ...
Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Khoản Vay Thế Chấp

Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Khoản Vay Thế Chấp

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Lập kế hoạch, quản lý, giám sát và thực hiện công tác thu hồi nợ các khoản nợ quá hạn, nợ có vấn đề của sản phẩm tín dụng thuộc danh mục khách hàng Khối Bán lẻ do nhóm đang quản lý một cách hiệu quả và đáp ứng được chỉ ...
Quản lý khách hàng cá nhân - Đồng Nai

Quản lý khách hàng cá nhân - Đồng Nai

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Đồng Nai
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Mục đích công việc: Phát triển khách hàng mới, chăm sóc và tư vấn cho khách hàng để bán các sản phẩm tín dụng, các sản phẩm khác theo định hướng của khối trong từng thời kì và dịch vụ của VIB Trách nhiệm: Xây dựng và ...
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Hoạt Động Chi Nhánh (Branch Operation Specialist)

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Hoạt Động Chi Nhánh (Branch Operation Specialist)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Xây dựng các quy định và quy trình phục vụ cho hoạt động vận hành Đơn vị kinh doanh (ĐVKD) của Khối NHBL, bao gồm: - Quy định, quy trình quản trị và vận hành ngân quỹ tại ĐVKD RB và RB HO; - Quy định, quy trình quản lý ấn ...
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Thái Bình
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Mục đích: Chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Bảo hiểm – Đầu tư đến khách hàng thông qua kênh kinh doanh trực tiếp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao ...
Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp/Quản Lý Khách Hàng Sản Phẩm Thẻ Và Cho Vay Không TSĐB

Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp/Quản Lý Khách Hàng Sản Phẩm Thẻ Và Cho Vay Không TSĐB

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Cho vay không có TSĐB thuộc Khối NHBL đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao; Thẩm định, lập tờ trình và hoàn thiện các hồ sơ ...