Mẹo: Nhập tên thành phố, quận huyện của bạn vào ô "địa điểm" để hiển thị việc làm tại đó.
Hiển thị 1 - 15 trên 400 việc
Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Ngân hàng số

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Ngân hàng số

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
• Tuân thủ kế hoạch hành động cho cả năm, bao gồm nhưng không giới hạn: việc xây dựng sản phẩm/giải pháp mới ngân hàng số KHDN và các kênh tích hợp hệ thống trực tiếp cho KHDN, đào tạo nội bộ/ khách hàng, các chương trình thúc ...
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Đầu Tư

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Đầu Tư

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Đà Nẵng
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Bảo hiểm – Đầu tư đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao; Thẩm định, thu thập và hoàn tất các hồ sơ và thủ tục ...
Solution Architect

Solution Architect

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Mục đích công việc: Chịu trách nhiệm (i) tham gia phát triển và quản lý kiến trúc tổng thể doanh nghiệp và (ii) xây dựng kiến trúc giải pháp cho các dự án công nghệ theo định hướng tổng thể. Trách nhiệm: Tham gia phát triển ...
Chuyên Viên Chính/chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Cơ Cấu Tổ Chức

Chuyên Viên Chính/chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Cơ Cấu Tổ Chức

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Tham vấn/Hỗ trợ cho các Đơn vị Kinh doanh trong các hoạt động thay đổi cơ cấu tổ chức nhằm tối ưu hóa nguồn lực và vận hành cũng như hợp lý hóa cơ cấu; - Phối hợp với các bên liên quan ...
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Đầu Tư

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Đầu Tư

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Bảo hiểm – Đầu tư đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao; - Thẩm định, thu thập và hoàn tất các hồ sơ và thủ ...
Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Trực Tiếp SP Vay Không Có TSBĐ

Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Trực Tiếp SP Vay Không Có TSBĐ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Xây dựng, triển khai và quản lý bán hàng theo các dòng sản phẩm tại Phòng phụ trách phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Trung tâm/Vùng; - Tổ chức thực hiện thẩm định và trình phê duyệt ...
Solution Architect

Solution Architect

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Mục đích công việc: Chịu trách nhiệm (i) tham gia phát triển và quản lý kiến trúc tổng thể doanh nghiệp và (ii) xây dựng kiến trúc giải pháp cho các dự án công nghệ theo định hướng tổng ...
Giám Đốc Marketing Sản Phẩm (Bancas & Upl/cc)

Giám Đốc Marketing Sản Phẩm (Bancas & Upl/cc)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
•Xây dựng chiến lược định vị sản phẩm phù hợp với chiến lược kinh doanh của Khối NHBL – Kinh doanh Chiến lược; •Thiết kế, phát triển và tổ chức triển khai các chương trình, chiến dịch ...
Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân

Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Cho vay không có TSĐB thuộc Khối NHBL đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao; - Thẩm định, lập tờ trình và ...
Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân - ĐBSCL

Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân - ĐBSCL

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Cần Thơ
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, các đối tác kinh doanh và các bên liên quan để thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm phát triển thị trường và mở ...
Giám Đốc Sản Phẩm Cho Vay Ô Tô/bất Động Sản/kinh Doanh

Giám Đốc Sản Phẩm Cho Vay Ô Tô/bất Động Sản/kinh Doanh

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Xây dựng và phát triển các sản phẩm cho vay Ô tô/Bất động sản/Kinh doanh theo phân khúc khách hàng mục tiêu đảm bảo tính cạnh tranh và cập nhật với thị trường; Hỗ trợ các đơn vị kinh ...
Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân - Vùng Trung Bộ

Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân - Vùng Trung Bộ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Đà Nẵng
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, các đối tác kinh doanh và các bên liên quan để thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm phát triển thị trường và mở ...
Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Chính/chuyên Viên Thiết Kế

Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Chính/chuyên Viên Thiết Kế

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Xác định thông điệp thiết kế; Tạo hình ảnh xác định một sản phẩm hoặc chuyển tải một thông điệp; Thiết kế đồ họa và hình ảnh cho sản phẩm minh họa, thương hiệu và website; Tạo mẫu thiết ...
Quản Lý Khách Hàng (Chuyên Viên Tín Dụng KHCN)

Quản Lý Khách Hàng (Chuyên Viên Tín Dụng KHCN)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, các đối tác kinh doanh và các bên liên quan để thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm phát triển thị trường và mở ...
Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân

Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Làm việc tại: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mức lương: Thoả thuận
Thời gian: Toàn Thời Gian
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, các đối tác kinh doanh và các bên liên quan để thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm phát triển thị trường và mở ...
Nhận việc làm mới mỗi ngày

Việc làm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam tại bất cứ đâu