3 Angular 2 Việc làm, tuyển dụng

Hiện có 3 tin tuyển dụng cập nhật mới nhất hàng giờ.
Frontend Developer (Angular/ React) 2 Years+Urgent job

Frontend Developer (Angular/ React) 2 Years+Urgent job

HITACHI VANTARA VIETNAM CO. LTD
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
- Deliver new features: from specification through development, QA and into final deploy- Corporate with team to design large-scale, real-time distributed architectures, To combine with our team,
2 Frontend Dev (Angular/ReactJS, HTML)

2 Frontend Dev (Angular/ReactJS, HTML)

OSIMI SOFT
Làm việc tại: Tòa Hpc Landmard 105 - Tố Hữu - La Khê, Ha Dong, Ha Noi
· Xây dựng frontend web app phù hợp với yêu cầu của công ty,· Nhận task Front-end, tạo trang NFT market, De-fi Exchange· Xây dựng các mobile app theo yêu cầu của công ty· Chuyển từ PSD sang Html·,
2 Dev Angular .NET

2 Dev Angular .NET

GREX SOLUTIONS
Làm việc tại: Lầu 4 Toà Nhà Halo Buidling, 92D Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22 Quận Bình Thạnh, Binh Thanh, Ho Chi Minh
Perform integrated system engineering design as required,Develop website applications, integrate and connect systems according to approved designsParticipate in other tasks as requested by the Team,