1 cung ứng sản xuất Việc làm, tuyển dụng

Hiện có 1 tin tuyển dụng cập nhật mới nhất hàng giờ.
Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á
Làm việc tại: Hà Nội
- Trực tiếp liên hệ, giao dịch và thực hiện các nghiệp vụ, thủ tục xuất nhập khẩu với nhà cung cấp, các đơn vị công quyền và bộ phận / đơn vị liên quan của Công ty nhằm đảm bảo công tác xuất nhập,