Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần đầu tư xây dựng định tân. Có 23 việc làm tuyển dụng nhanh
Quản Lý An Toàn (Trưởng phòng)

Quản Lý An Toàn (Trưởng phòng)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Xây dựng các nội quy, quy chế, các nguyên tắc để quản lý an toàn lao động – vệ sinh môi trường cho con người và máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công theo các tiêu chuẩn, quy định của nhà nước. - Xây dựng các kế hoạch, giáo ...
Nhân Viên QA/QC

Nhân Viên QA/QC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: 10,000,000 - 18,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Kiểm soát, đánh giá chất lượng thi công hiện trường - Thiết lập, quản lý, kiểm soát toàn bộ hồ sơ chất lượng, ban hành và theo dõi việc thực hiện của các dự án theo quy trình công ty - Tập hợp hồ sơ và hỗ trợ dự án, theo ...
Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
** Công việc: - Báo cáo số liệu kế toán, chi phí giá thành sản phẩm; - Hạch toán chi phí lương, hạch toán khấu hao; - Phân tích và báo cáo các loại chi phí khác. - Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Giám đốc ...
Kỹ Sư Hiện Trường

Kỹ Sư Hiện Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Long An
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
- Chuẩn bị cho việc thi công: hồ sơ thi công, giám sát xây dựng hạng mục phụ trợ, nghiêm cứu tìm hiểu bản vẽ, biện pháp thi công, lên kế hoạch vật tư và thi công. - Quản lý chất lượng thầu phụ: giám sát, hướng dẫn ...
Kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Lập khoản thu chi cho các khoản thanh toán được duyệt Kiểm tra tính pháp lý của các hóa đơn đầu vào Nhập liệu thu chi tiền mặt vào phần mềm Misa nội bộ Theo dõi tạm ứng chi phí công trình.Kiểm tra hồ sơ quyết toán tạm ứng ...
Nhân Viên Kế Hoạch

Nhân Viên Kế Hoạch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
- Lập kế hoạch Dự án: Trên cơ sơ hồ sơ, tài liệu, bản vẽ, phạm vi công việc, thời gian thực hiện dự án…tiến hành lập bảng tiến độ từ gian đoạn chuẩn bị hồ sơ đấu thầu (level 2) và tiến độ chi tiết level 3,4 sau khi ký ...
Kế Toán Công Trình

Kế Toán Công Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Thực hiện các công tác hành chính của dự án - Soạn công văn, thư từ cần thiết theo yêu cầu của SM/PM - Chuyển các hồ sơ đi cần thiết sau khi SM/PM duyệt đến các bộ phận liên quan thực hiện - Theo dõi, đôn đốc việc thực ...
Kỹ Sư Hiện Trường

Kỹ Sư Hiện Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Long An
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
- Chuẩn bị cho việc thi công: hồ sơ thi công, giám sát xây dựng hạng mục phụ trợ, nghiêm cứu tìm hiểu bản vẽ, biện pháp thi công, lên kế hoạch vật tư và thi công. - Quản lý chất lượng thầu phụ: giám sát, hướng dẫn ...
Giám Sát M&E

Giám Sát M&E

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Giám sát việc triển khai thi công cho thầu phụ, tổ đội. - Lập tiến độ, triển khai bản vẽ thi công, đề xuất và kiểm soát khối lượng thi công - Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán với các nhà thầu, tổ đội. - Nghiệm thu ...
Giám Đốc Dự Án - PM

Giám Đốc Dự Án - PM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Điều hành và kiểm soát mọi hoạt động tại công trình. - Đại diện công ty làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, đối tác. - Tổ chức lập và quản lý kế hoạch thi công, kế hoạch nhân lực, kế hoạch vật tư thiết bị và kế hoạch ...
Giám Sát An Toàn Lao Động

Giám Sát An Toàn Lao Động

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
- Hỗ trợ Trưởng ban AT và thực hiện giám sát HSE dưới sự hướng dẫn của trưởng ban an toàn dự án - Kiểm tra an toàn hàng ngày và báo cáo - Kiểm tra kế hoạch làm việc nhà thầu, tổ đội về các điểm trọng yếu về ...
Nhân Viên Theo Dõi Công Nợ

Nhân Viên Theo Dõi Công Nợ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 6,000,000 - 11,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Theo dõi Hợp đồng kinh tế , đơn hàng đã ký Theo dõi kiểm soát công nợ, kiểm soát hạn mức, thời hạn và điều khoản thanh toán ghi trên hợp đồng, đơn hàng . Tiếp nhận, kiểm tra và nhập liệu trên phần mềm hồ sơ liên quan đến ...
Kế toán công nợ

Kế toán công nợ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Nhập dữ liệu công nợ phải trả, chi phí chính xác kịp thời; Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ và thuế, đảm bảo hạch toán đúng đối tượng, đúng công trình; Theo dõi, trình thanh toán các khoản nợ đến hạn, bảo lãnh thanh toán đến ...
Thủ Kho

Thủ Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Hải Dương
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
- Kiểm tra, đối chiếu chất lượng vật tư, hàng hóa, thiết bị so với đơn hàng, Hợp đồng theo hướng dẫn của Ban chỉ huy công trình. - Đo đạc, kiểm đếm để xác nhận số lượng vật tư, hàng hóa, thiết bị nhập kho. ...
Trưởng Nhóm QS

Trưởng Nhóm QS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Quản lý kiểm soát quá trình lập ngân sách, quản lý chi phí xây dựng, quản lý đấu thầu, quản lý hợp đồng thi công cho công tác kết cấu và hoàn thiện của các dự án thực hiện bời nhóm dự toán. Phân công, quản lý, phát triển ...