Tổng hợp 1 mẫu CV đẹp English Copywriter thiết kế sáng tạo, chuyên nghiệp

Mẫu CV ứng tuyển english copywriter

Mẫu CV ứng tuyển english copywriter - haikouzg.com

Kỹ Năng: Tin học cơ bản,Chỉnh sửa ảnh cơ bản,Tiếng Anh,Chụp ảnh

Kinh Nghiệm: Viết bài chuẩn SEO,Viết bài chuẩn SEO,CTV content online,CTV viết bài Tiếng Anh

Xem thêm mẫu CV đẹp: